Vrijwillige palliatieve terminale zorg

We zijn er voor u en uw naaste in de laatste levensfase


Steeds meer mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen, omringd door mensen die van hen houden. Vaak neemt een levenspartner, familielid, vriend(in) of goede buur als vanzelfsprekend de verzorging op zich. U als mantelzorger biedt een zieke naast de professionele thuiszorg: persoonlijke verzorging en begeleiding. Deze palliatieve of terminale zorg is vaak erg zwaar.

De zorgvrijwilligers van Evenmens kunnen u als mantelzorger ondersteunen, zodat u weer even op adem kunt komen of aandacht kunt besteden aan zaken waar u door het zorgen niet meer aan toekomt. Ook kunnen de zorgvrijwilligers u een luisterend oor bieden.

De zorgvrijwilligers kunnen overdag of ’s nachts aanwezig zijn en kunnen tijdens het waken aandacht, ondersteuning en een luisterend oor aan de zorgvrager bieden. Of er gewoon voor hen zijn.

De zorgvrijwilligers hebben een passende training gevolgd om deze zorg te kunnen verlenen.

Indien er in een thuissituatie de behoefte aan waken door vrijwilligers groot is, dan kunt u het beste contact met onze consulenten vptz opnemen. In overleg met de coördinator, thuiszorg en evt. andere deskundigen kan gekeken worden of de situatie veilig genoeg is en of er voldoende beschikbare vrijwilligers zijn om te komen waken.

Contact: 0548 - 638 839.

Waakvrijwilligers gezocht


Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Dan is het werken in de palliatieve terminale zorg wellicht iets voor u. Wanneer u zorgvrijwilliger VPTZ wilt worden, kunt u ook contact opnemen met onze coördinatoren.
U wordt speciaal getraind om deze specifieke palliatieve terminale zorg te kunnen verlenen.

Contactpersonen VPTZ

Image

Janny Broekhuis
T. 0548 - 638 839.
E. jbroekhuis@evenmens.nl


Image

Ina Versmissen
T. 0548 - 638 839
E. iversmissen@evenmens.nl


Erg mooi om dit als vrijwilliger te mogen doen

“Het blijft bijzonder dat mensen je toelaten in een heel persoonlijke situatie. Dat ze je alleen laten met hun dierbare. Maar wat ik vooral ervaar, is dankbaarheid. Dat je er voor ze bent!”

VPTZ Vrijwilliger van Evenmens

Positieve invloed op mijn rouwproces

“Door jullie aanwezigheid kwam ik weer aan mijn rust toe en kon ik er op andere momenten voor mijn vrouw en kinderen zijn. Dit heeft ook een positieve invloed gehad op mijn verwerkingsproces"

Mantelzorger uit de gemeente Hellendoorn

Samen van betekenis in de laatste levensfase


Tijdens dialoogbijeenkomsten spraken verpleegkundigen en vrijwilligers met elkaar. Over samenwerking in hospices, zorginstellingen en bij mensen thuis. En de waarde daarvan voor de cliënt én de mantelzorger. Over het luisteren en het bieden van aandacht. Over het echt van betekenis zijn voor iemand in de laatste periode van zijn leven. Bekijk de animatie en zie hoe beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar versterken. Ga met elkaar in gesprek. Want samen zorgen we ervoor dat niemand alleen hoeft te sterven…