Brede Gezinsondersteuning

Als je je leven zelf op orde hebt, heb je heel wat door te geven!

Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben, komen daar vaak moeilijk uit. Door alle stress komt de ontwikkeling van de kinderen in de knel en worden gezinnen doorverwezen naar hulpverlening. Maar niet iedereen vindt dat altijd de fijnste oplossing. Stichting Evenmens wil deze gezinnen helpen. In 7 gemeenten in Overijssel gaat Samen Oplopen van start.

Samen Oplopen met een gezin


Bij Samen Oplopen worden vrijwilligers gekoppeld aan een gezin of jongere die veel stress en zorgen kent. Het kan bijvoorbeeld gaan om gezinnen of jongeren die weinig sociale contacten hebben, hun weg in de samenleving moeilijk vinden, die gevlucht zijn en hier hun draai moeten vinden of met psychische stress of handicaps kampen. De vrijwilliger trekt voor langere tijd op met een gezin en biedt op een vriendschappelijke wijze ondersteuning aan.

Daarbij worden gezinnen gekoppeld op grond van wat ze nodig hebben en wat de vrijwilliger goed kan en wat bij hem of haar past. De coördinator van Evenmens en het gezin kijken samen waar de behoefte aan ondersteuning ligt. Dat kan zijn: samen fietsen, kletsen, met de kinderen spelen, naar de post en financiën kijken, meedenken met problemen, Nederland(s) helpen begrijpen, enz... Er kan veel spelen in gezinnen, maar soms kan het al heel veel betekenen als vrijwilligers samen buiten spelen met de kinderen, samen een spelletje doen, meegaan naar de verloskundige of het consultatiebureau of een luisterend oor aan moeder bieden.

"De levenservaring van de één kan de ander helpen."

Samen Oplopen gastgezinnen


Als ouders geen of weinig eigen netwerk hebben waar zij op terug kunnen vallen, ligt het risico van overbelasting op de loer. Evenmens  kan dan vrijwilligers inzetten die hun deuren willen openen voor een kind met een (lichte) zorgvraag of jonge mantelzorgers die opgroeien in een gezin met zorg. Op deze manier ontstaat een moment van respijt voor de verzorger(s) om even tijd voor zichzelf te hebben of aan verplichtingen elders te kunnen voldoen.

Onze vrijwillige gastgezinnen vangen vanuit maatschappelijke betrokkenheid deze kinderen op. Het gastgezin kan een gezin met kinderen zijn, maar kunnen ook koppels/stellen zonder kinderen, alleenstaanden of senioren zijn. Zij hebben via Evenmens een training gehad om zich te specialiseren in het opvangen van kinderen met een specifieke achtergrond. Uiteindelijk is het belangrijk dat een gastgezin in staat is een vertrouwensband met het kind op te bouwen en dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt bij het gastgezin of de gastouder.

Kortom:
‘Een plek waar een kind even kind kan zijn’

Onze coördinatoren komen graag verder uitleggen wat Evenmens kan betekenen voor gezinnen, vrijwilligers of doorverwijzers.

Annelies Slager


Contactpersoon
Ommen
Wierden
06 33 75 39 07
aslager@evenmens.nl

Helma Boorsma


Contactpersoon 
Rijssen-Holten
06 36 40 38 97
hboorsma@evenmens.nl

Lucia Wolters


Contactpersoon
Hellendoorn
Raalte 
Olst-Wijhe
06 10 34 66 02

Lwolters@evenmens.nl

Miranda Felix


Contactpersoon
Twenterand
06 33 13 79 82
mfelix@evenmens.nl

Vrijwilligers Samen Oplopen gezocht


Evenmens is op zoek naar trouwe, betrouwbare en betrokken vrijwilligers die het leuk vinden om wekelijks of om de week op te trekken als coach/maatje met een gezin dat het zwaar heeft.

Vrijwillige gastgezinnen gezocht


Evenmens is op zoek naar gezinnen en/of ouders die hun deuren willen openen voor een kind met een (lichte) zorgvraag of jonge mantelzorgers die opgroeien in een gezin met zorg. Dit kan voor een dag(deel) en/of een nachtje.

Madelon en Sylvia Liepen Samen Op


Vrijwilliger Madelon hielp alleenstaande moeder Sylvia en haar zoontje. Met alles wat maar nodig was om het complexe leven van het gezin weer op de rit te krijgen: Psychische steun, praktisch, een luisterend oor, mee gaan naar instanties, enz. Inmiddels gaat het goed met Sylvia en haar zoon.


Samen oplopen wordt in meerdere gemeenten in heel Nederland uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie.

Samen Oplopen in Overijssel wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Oranjefonds en het Kansfonds.


Image
Image