Wij stimuleren waardevolle contacten

Week van de Ontmoeting in Hellendoorn: Een week waarin speciale aandacht wordt gevraagd voor alle mensen die zich regelmatig alleen voelen staan. Niet voor iedereen is het namelijk vanzelfsprekend familie te hebben of een vriendenkring. Met de gebakjesactie tijdens de Week van de Ontmoeting stimuleert Evenmens mooie en waardevolle contacten tussen mensen.

Een heel aantal vrijwilligers heeft de afgelopen week 2 gebakjes opgehaald die beschikbaar werden gesteld door Bakkerij Nieuwenhuis, om hier samen met iemand die niet zo vaak bezoek krijgt van te genieten. Een groot succes, dat ook door wethouder Beintema werd onderstreept. Zelf bracht hij een bezoekje aan mevrouw Kamphuis. Juist ook in deze moeilijke tijden met aangescherpte maatregelen blijft persoonlijk contact namelijk erg belangrijk. Met elkaar moeten we voorkomen dat kwetsbare mensen vereenzamen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat het bezoek op een veilige manier vorm wordt gegeven. Het is niet de bedoeling om in grote groepen bij elkaar te komen.

De gemeente Hellendoorn sluit met deze actie ook aan op de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’. De coronacrisis staat voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode in ons leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Sommige mensen verliezen hun baan. Diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten en andere zaken die het leven mooi maken, gaan niet door. Het kabinet wil gezamenlijk stil staan bij de gevolgen van de coronacrisis en trapt op 6 oktober een periode af waarin we als Nederlanders ‘aandacht voor elkaar’ hebben. In deze periode is er aandacht voor elkaars verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren door corona. Het wordt ook een tijd waarin we vooruit gaan kijken: hoe helpen we elkaar hier doorheen en er weer bovenop?

Doet u ook mee aan?
Het kabinet vraagt ons allemaal om binnen de mogelijkheden, één of meer activiteiten te organiseren. Door bijvoorbeeld onze verhalen met elkaar te delen en/of om op een creatieve manier aandacht te hebben voor elkaar.