Webinar dementie groot succes

In Nederland hebben we te maken met veel wetten en regels. Iedereen heeft een verplichte zorgverzekering, maar hoe verder als de hulp en zorg bij mensen met geheugenproblemen/dementie intensiever gaat worden? Bij wie kunt u terecht als u zorg en ondersteuning nodig heeft? Er kan dan een beroep gedaan worden op zorg die vergoed wordt uit één van de andere (zorg)wetten. Dit werd afgelopen vrijdag besproken in een Webinar met als thema ‘Dementie – De weg in zorgenland’ .

Mantelzorgmakelaar Nelleke Kruitbosch lichtte tijdens het webinar een aantal wetten toe. Naast de Zorgverzekeringswet, kwamen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Zorg en Dwang aan de orde. Per wet is de wijze van aanvragen, het loket, de eigen bijdrage net weer anders. Na afloop van haar presentatie konden alle deelnemers nog even napraten in een gespreksruimte per gemeente, waaraan velen gehoor gaven.

Wilt u nog even terugkijken naar de presentaties van vrijdag? Klik dan op onderstaande linkjes om de handout te downloaden.

Presentatie ondersteuning Evenmens bij dementie

Presentatie mantelzorgmakelaar Nelleke Kruitbosch

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u meer weten over de ondersteuning van Evenmens bij dementie. Klik dan hier voor alle informatie.

Klik hier voor meer informatie over de ontmoetingscentra voor mensen met lichte geheugenproblemen.