Vrijwilligers gezocht voor emotionele steun tijdens laatste levensdagen

Steeds meer mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen, omringd door mensen die van hen houden. Voor diegene die stervende is, is dat niet alleen een mooie laatste periode waarin men afscheid kan nemen van dierbaren, maar zeker ook een moeilijke. Want hoe ga je om met al je gevoelens? Gevoelens van enerzijds dankbaarheid, anderzijds angst voor pijn, verdriet of zorgen voor de mensen die achterblijven. Een zorgvrijwilliger van Evenmens kan hierbij de welkome emotionele steun bieden.

Iedereen neemt afscheid op zijn eigen manier. De laatste levensdagen of uren zijn heel emotioneel. De zorgvrijwilliger palliatieve zorg geeft steun aan zowel diegene die op sterven ligt, als aan de familie en vrienden. Ina Versmissen, consulent Evenmens, weet uit eigen ervaring hoe mooi en dankbaar dit vrijwilligerswerk is. ‘Werken als vrijwilliger in de thuissituatie is mooi, ondanks het verdriet dat iemand gaat overlijden. Je ziet hoe iemand leeft en geleefd heeft. Ze vertellen je vaak heel veel en vertrouwen op je.’

Er zijn voor de ander
Om deze emotionele en bijzondere steun in iemands laatste levensdagen te bieden, is Evenmens op zoek naar mensen die vrijwilliger palliatieve zorg willen worden. Ina: ‘We kunnen niet zonder vrijwilligers die veel van hun tijd geven om er te zijn voor de ander. Je staat bij waar nodig en geeft emotionele steun aan diegenen die dat nodig hebben. Goed luisteren, je in kunnen leven en empathie zijn belangrijke eigenschappen die je nodig hebt voor dit vrijwilligerswerk.’

Aanmelden vrijwilligers
Als vrijwilliger palliatieve zorg krijg je ondersteuning en training van Evenmens. De eerstvolgende training start in maart. Wil jij iets betekenen voor de ander, overdag of tijdens de nacht? Meld je dan aan voor een kennismaking en de vrijwilligerstraining. Aanmelden kan door te bellen naar 0548-638839 of via mail naar Ina Versmissen (iversmissen@evenmens.nl) of Janny Broekhuis (jbroekhuis@evenmens.nl). Vermeld je naam, woonplaats, telefoonnummer en een korte motivatie waarom je dit vrijwilligerswerk graag wilt doen. Na je aanmelding neemt Evenmens contact met je op.

Je kunt je ook aanmelden door het formulier hieronder in te vullen!

Vrijwilliger VPTZ