Tips voor beeldbellen

Ouderen met dementie krijgen door de Corona-crisis geen bezoek meer. Beeldbellen kan ook voor hen veel toegevoegde waarde hebben. Zorg daarom dat ouderen met dementie een (oude) tabletcomputer krijgen en leer hun die te bedienen voor vooralsnog alleen de functie ‘BEELDBELLEN’. Speciaal voor de Corana-crisis schreef DAZ een instructie hoe ouderen in verpleeghuizen en thuis dit kunnen leren. Deze instructie kunt u hier downloaden. Toepassen van deze instructie vraagt beperkte tijd van zorgverleners. Succes!

In aanvulling op deze instructie is ook een handreiking voor familieleden verschenen. Wat moeten zij juist wel en niet doen als ze beeldbellen met iemand in het verpleeghuis. Download deze handreiking hier.

*Instructie voor zorgprofessionals: leren beeldbellen bij dementie (pdf)
*Handreiking voor familieleden: beeldbellen bij dementie (pdf)

In het onderwijs, in het bedrijfsleven en op vele andere plekken, wordt in deze tijden van vermijden van fysieke contacten, volop gebruik gemaakt van contacten via beeldschermen. Veel (zorgbehoeftige) ouderen in verpleeghuizen, maar ook thuis, krijgen i.v.m. mogelijke verspreiding van het Corona-virus veel minder of zelfs helemaal geen bezoek meer. Dat maakt dat de dag veel langer duurt dan normaal en betrokkenen zich eenzamer voelen dan anders, ondanks het feit dat werkzame zorgverleners natuurlijk de dag zo aangenaam en gezellig mogelijk proberen te maken.

Afgelopen jaren heeft DAZ vele ouderen met dementie geleerd om te beeldbellen met familieleden. Met enorm goede resultaten. Juist in de komende weken kan beeldbellen veel toegevoegde waarde hebben.