Tijdens Week tegen Eenzaamheid aandacht voor belang van ontmoeting

Van 1 tot en met 8 oktober is er een landelijke week waarin er aandacht is voor ontmoeten. In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen.

In Twente is 39% van de volwassenen (19 tot 65 jaar) en 44% van de ouderen (65 jaar en ouder )matig tot zeer ernstig eenzaam. Mensen hebben een grote behoefte om elkaar te ontmoeten. Contact met anderen is van levensbelang, iets wat we zeker ook de afgelopen periode hebben kunnen ervaren. Niet altijd is het vanzelfsprekend dat je contacten met andere mensen hebt. Door allerlei omstandigheden kunnen bestaande vriendschappen verwateren. Het kan dan best moeilijk zijn om weer contact met anderen te krijgen of nieuwe vriendschappen te sluiten. Uit de cijfers van de GGD blijkt dat er veel mensen zijn die hiermee worstelen en dit geldt voor alle leeftijden. In onze gemeente kennen we nog veel noaberschap, gelukkig! Dit was goed te zien tijdens de coronacrisis, mensen zagen om naar elkaar. Het zou mooi zijn als we deze beweging kunnen vasthouden, want veel mensen durven niet te vragen maar vinden het erg fijn als er aandacht voor hen is. Bij veel organisaties in de gemeente zijn mensen die echt luisteren en mee willen denken. Neem de stap om contact op te nemen met een van onderstaande organisaties! Hieronder lichten we een aantal organisaties uit het voorliggend veld uit, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Denk bijvoorbeeld aan de kerken, de wijkverenigingen etc. Samen proberen we eenzaamheid te verminderen of te voorkomen.

Evenmens
In het kader van de Week tegen Eenzaamheid organiseert Evenmens een Gebakjesactie op 1 en 2 oktober. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om familie of vrienden om zich heen te hebben. Mensen die niet zo vaak bezoek krijgen en die weinig gezelligheid om zich heen ervaren. Waarschijnlijk kent u ook wel iemand in uw omgeving die een bezoekje fijn zou vinden. De Week tegen Eenzaamheid is een mooie aanleiding om – met of zonder gebak – eens langs te gaan voor een kopje koffie en een goed gesprek.

De Welle
Bij welzijnsorganisatie De Welle is verbinding een belangrijk onderdeel van alle aangeboden activiteiten, maar er zijn ook activiteiten die zich specifiek richten op het verminderen van eenzaamheid, bijvoorbeeld: Join us. Dit project helpt jongeren die zich eenzaam voelen met het maken van vrienden. Join us brengt hen samen en helpt hen sociaal sterker te worden! Aanmelden kan via Marijke Grutterink, tel. : 06-46540113. Voor een volledig overzicht van al onze activiteiten voor jong en oud: https://www.stichtingdewelle.nl/agenda-de-welle-hellendoorn/. Een van de manieren waarop De Welle bijdraagt aan het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen is door het uitvoeren van preventieve huisbezoeken. In het kader van het voorkomen van eenzaamheid is De Welle voor diverse mensen op zoek naar vrijwillige maatjes voor jong en oud die gezelschap willen bieden of op een andere manier kunnen helpen. Kom jij in actie? Kijk in de Week tegen Eenzaamheid op de social media-kanalen. Daar besteedt De Welle dagelijks aandacht aan dit thema.

Avedan
Vaak is men zelf in staat om vragen of problemen op te lossen, eventueel met behulp van familie of vrienden. Maar lukt dat niet, dan is het een optie om de maatschappelijk werkers van Avedan om hulp te vragen. Zij geven advies en informatie, ondersteunen bij moeilijke gesprekken. Ook worden groepstrainingen gegeven.

MEE
De Vriendenkring van MEE is er voor mensen die moeilijk leren en/of een beperking hebben. Het is belangrijk dat deelnemers zelfstandig ergens heen kunnen, bijvoorbeeld met de fiets of met de bus. Een vriendenkring bestaat uit maximaal 6 personen en wordt begeleid door een vrijwilliger en een consulent van MEE. De begeleiders werken er naar toe om een zelfstandige vriendengroep te vormen, zodat begeleiding niet meer nodig is. Meer informatie is te verkrijgen via Gerda Podde of Manon Bruggeman van MEE via groepswerkoij@meeijsseloevers.nl.