Testen op COVID-19 mogelijk voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers die thuis zorg verlenen aan kwetsbare mensen is het nu mogelijk zich te laten testen op Covid-19.

Wanneer en hoe kun je je laten testen?
Testen gebeurt alleen als je klachten hebt die passen bij COVID-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.

Woon je samen met degene voor wie je zorgt en heb je COVID-19 klachten?
Maak een afspraak bij GGD om je te laten testen. Tijdens deze afspraak zal de GGD-arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger de volgende leefregels:
Informatie koorts huisgenoot.
Als de testuitslag positief is gelden deze leefregels:
Informatie huisgenoot thuis
De zorg moet worden overgenomen tot je dit weer zelf kunt doen.

Woon je niet samen met degene waarvoor je zorgt en heb je COVID-19 klachten?
Maak een afspraak bij de GGD om je te testen. Tijdens deze afspraak zal de GGD arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. Laat de zorg overnemen door andere (professionele) zorgverleners totdat de testuitslag bekend is.

Neem met vragen over de test drive-in contact op met GGD Twente:
via 053 – 487 6840 (tijdens kantooruren)
of via coronatest@ggdtwente.nl

Klik hier voor informatie van de GGD Twente

Klik hier voor informatie over beschermingsmiddelen.