Steunfonds

Evenmens ondersteunt mantelzorgers en zorgvragers vanuit haar jarenlange expertise. Individuele begeleiding door professionele consulenten en de inzet van geschoolde vrijwilligers in zorgsituaties voorkomt (over)belasting bij mantelzorgers en zorgt voor ondersteuning bij zorgvragers. Mantelzorgers en zorgvragers kunnen hierdoor langer de regie in eigen hand houden en er wordt minder snel een beroep gedaan op de formele zorg.

Sociale innovatie levert een belangrijke bijdrage aan het vernieuwen van het dienstenaanbod van Evenmens en het nog beter inspelen op de ondersteuningsbehoefte van zorgvragers en mantelzorgers.

Wij zijn geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vrijwillige bijdragen, giften en sponsoring stellen ons in staat onze taak uit te voeren en zijn van harte welkom.

IBAN: NL56 RABO 0354 8596 76 t.n.v. Steunfonds.

Klik hier voor de ANBI gegevens
Klik hier voor het Beleidsplan 2018-2021

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Evenmens


Bel: 0548 638 830


Email: info@evenmens.nl


Zoek ondersteuning