Kan uw gezin een beetje hulp gebruiken?

Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben, komen daar vaak moeilijk uit. Door alle stress komt de ontwikkeling van de kinderen in de knel en worden gezinnen doorverwezen naar hulpverlening. Maar niet iedereen vindt dat altijd de fijnste oplossing. Om deze gezinnen te helpen en kinderen de kans te geven gezond op te groeien, zet Stichting Evenmens vrijwillige gastgezinnen of gezinsvrijwilligers in.

Vrijwillige gastgezinnen vangen kinderen op van gezinnen die wat ondersteuning kunnen gebruiken. Op deze manier ontstaat een moment van respijt voor de verzorger(s) om even tijd voor zichzelf te hebben of aan verplichtingen elders te kunnen voldoen.

Samen Oplopen
Daarnaast zetten we betrouwbare en betrokken vrijwilligers in die wekelijks of om de week optrekken als coach/maatje met een gezin dat het zwaar heeft. Bij het project Samen Oplopen worden vrijwilligers namelijk gekoppeld aan een gezin of jongere die veel stress en zorgen kent. Het kan bijvoorbeeld gaan om gezinnen of jongeren die weinig sociale contacten hebben, hun weg in de samenleving moeilijk vinden, als alleenstaande moeder een baby verwachten of met psychische stress of beperkingen kampen. De vrijwilliger trekt voor langere tijd op met een gezin en biedt op een vriendschappelijk wijze ondersteuning aan. Dat werkt laagdrempelig. Ook jongeren die onvoldoende steun van ouders hebben door omstandigheden en mantelzorgers die een stukje respijtzorg zoeken, kunnen een beroep op Samen Oplopen doen. De levenservaring van de één kan de ander helpen.

Bevindt u zich in een situatie met zorg in het gezin? En heeft u kinderen tot 18 jaar? Dan kunt u kiezen voor de inzet van een gastgezin of gezinsvrijwilliger. Neem dan ook gerust contact op. Meer weten? Klik hier

Verrijking
Heeft u er al eens over nagedacht om gastgezin te worden? Het is zeker een verrijking om zoiets te kunnen betekenen voor een ander. Heeft u ruimte in hart en huis over om een gezin af en toe te helpen? Neem dan gerust contact op via onze lokale consulent of bel: 0548 638830.
Email: info@evenmens.nl.