Protocol Corona virus voor vervoer door vrijwilligers

Vanaf 20 oktober 2020

Het coronavirus (COVID-19) heeft zich wereldwijd verspreid en wordt ook in Nederland aangetroffen. Stichting Evenmens handelt volgens de actuele richtlijnen van het RIVM ten aanzien van voorzorgsmaatregelen en behandeling.

Voorzorgsmaatregelen:
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Wrijf niet in je ogen met je handen

Vervoer per auto:
Conform de richtlijnen van het RIVM mogen m.i.v. 1 juli 2020 weer mensen uit verschillende huishoudens in één auto reizen.
Alle zitplaatsen mogen gebruikt worden.

Advies RIVM:
Bij vervoer van mensen uit verschillende huishoudens in één auto draagt iedereen een niet medisch mondkapje.

Advies Evenmens:

 • Alle personen dragen een niet medisch mondkapje (over neus, mond en kin), niet afdoen tijdens praten, hoesten of niesen, niet met de handen aankomen.
 • Voor het instappen wast iedereen zorgvuldig de handen.
 • Bij klachten als hoesten, keelpijn, verlies van reuk/smaak, verhoging/koorts mag de betreffende persoon niet rijden/vervoerd worden. Dit geldt ook als een huisgenoot van de vrijwilliger/te vervoeren persoon gezondheidsklachten heeft.
 • Fysiek contact wordt (voor zover mogelijk) voorkomen.
 • Als de vervoerde personen zijn uitgestapt, neemt de vrijwilliger de, door de vervoerde aangeraakte personen oppervlakken, af met een schoonmaakdoekje.
 • Als de vrijwilliger die het vervoer verzorgt zich niet prettig voelt bij de situatie en/of de te vervoeren personen, dan neemt hij/zij contact op met de consulent voor overleg

Fietsen en/of wandelen met een zorgvrager:
Een vrijwilliger beslist zelf of hij/zij wil gaan fietsen en/of wandelen met de zorgvrager. Ziet de vrijwilliger af van de inzet dient hij/zij dit door te geven aan de consulent.

Duo fietsen:  stuur reinigen of handschoenen dragen
de zorgvrager en de vrijwilliger dragen een mondkapje

Rolstoel:  handvaten reinigen of handschoenen dragen
 de zorgvrager en de vrijwilliger dragen een mondkapje

Wandelen:     de zorgvrager en de vrijwilliger dragen een mondkapje en daar waar mogelijk 1,5 meter afstand in acht nemen

Mondkapjes, vochtige doekjes en handgel worden verstrekt door Evenmens.

Klik hier voor het gehele Protocol Corona virus voor vrijwilligers en de richtlijnen voor het handen wassen.