Professionals

Evenmens werkt samen! Samen met andere professionals, casemanagers, praktijkondersteuners van de huisartsen (POH'ers), scholen en gemeenten. Inmiddels heeft Evenmens een groot netwerk van formele en informele samenwerkingspartners.

Het doel van Evenmens is dat de mantelzorger de zorg zo lang mogelijk vol kan houden. Ons doel is bovendien dat de zorgvrager door ondersteuning van een zorgvrijwilliger niet alleen afhankelijk is van de formele zorg. Zorgen voor een ander hoef je immers niet alleen te doen.

Professionals hebben regelmatig contact met de mantelzorgers van hun cliënten. Mantelzorgers kunnen partners zijn, familieleden, vrienden of buren. Voor professionals zijn ze partners in de zorg. Daarmee zijn mantelzorgers voor professionals zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verzorgenden van grote waarde.

Het is daarom belangrijk om met mantelzorgers in gesprek te gaan, naar hen te luisteren en ook eigen inzichten met hen te delen. In de dagelijkse hectiek is dat soms lastig en heeft de professional hier niet altijd tijd voor. Daarom is het essentieel dat professionals weten wat de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers zijn in de omgeving van de cliënt.

Onze mogelijkheden voor professionals


Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Evenmens


Bel: 0548 638 830


Email: info@evenmens.nl


Zoek ondersteuning