Groot onderzoek naar zinvolle dagactiviteiten
voor mensen met geheugenproblemen

Aan welke dagactiviteiten heeft u behoefte? Deze vraag staat centraal in een groot onderzoek in opdracht van de gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn en Wierden. Het onderzoek richt zich op thuiswonende mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers en naasten.

Het aantal mensen met geheugenproblemen, zoals dementie, neemt de komende jaren sterk toe. Ook in de gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Hellendoorn. Om deze mensen zoveel mogelijk te ondersteunen, willen de gemeenten passende activiteiten en voorzieningen bieden dichtbij huis. Maar welke activiteiten zouden dat moeten zijn? En hoe vaak wil men meedoen, wil men dat in kleine groepjes of individueel, in de ochtend of juist avonduren, en kan men er alleen naar toe of met begeleiding van een mantelzorger? Veel vragen waar de gemeenten in het onderzoek antwoord op hopen te krijgen.

Soorten activiteiten
‘Er wordt al het een en ander georganiseerd voor mensen met geheugenproblemen,’ vertelt Anjolien Smelt, zorgcoördinator bij Evenmens. ‘Vanuit Evenmens organiseren we bijvoorbeeld lotgenotengroepen, de cursus Omgaan met dementie en de bijeenkomsten De kracht van herinneringen. Daarnaast is er in iedere gemeente een ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Maar wij, de gemeenten en de andere zorg- en welzijnsorganisaties willen heel graag weten waar mensen nog meer of juist specifiek behoefte aan hebben. Zijn dat muzikale activiteiten, speciale wandelingen of juist activiteiten waarbij men iets nieuws leert? Als we daar meer inzicht in hebben, kunnen we in de toekomst gericht activiteiten aanbieden.’ We hechten er verder veel waarde aan om te weten waar mantelzorgers behoefte aan hebben.

Meedoen aan onderzoek
Aan het onderzoek kan iedereen die thuis woont en te maken heeft met geheugenproblemen meedoen. De vragenlijsten zijn zowel online als fysiek in te vullen. Daarnaast worden er speciale gespreksgroepen georganiseerd door Evenmens in samenwerking met Carintreggeland en ZorgAccent. Anjolien: ‘Wie aan deze gespreksgroepen mee wil doen, kan zich melden bij Evenmens, of bij de betrokken casemanager. In kleine groepjes gaan we met deelnemers in gesprek over zinvolle dagactiviteiten.’
Omdat het aantal deelnemers tijdens de gespreksgroepen beperkt is, kan de vragenlijst ook online ingevuld worden door iedereen die thuis woont en te maken heeft met geheugenproblemen. Men hoeft hiervoor geen diagnose te hebben, maar dat kan natuurlijk wel. Men mag de vragenlijst zelf invullen, of samen met een naaste. Er zijn een aantal vragen opgenomen die speciaal bedoeld zijn voor de naaste/mantelzorger. De vragenlijst kan online ingevuld worden via de website van Evenmens of schriftelijk met hulp van Evenmens. Neemt u hiervoor contact op met Evenmens, telefoon (0548) 638 830 of via e-mail info@evenmens.nl. De online vragenlijst kan tot en met 24 september ingevuld worden en is anoniem. In de vragenlijst wordt alleen gevraagd naar de vier cijfers van uw postcode. Zo krijgen de gemeenten inzicht op welke plekken behoefte aan activiteiten is.

Samenwerking
Het onderzoek is in opdracht van de gemeenten en wordt uitgevoerd door onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ in samenwerking met Stichting Evenmens. Daarnaast zijn de zorgorganisaties ZorgAccent en Carintreggeland nauw betrokken en de welzijnsorganisaties ViaVie Welzijn en De Welle.

Klik hier voor de online vragenlijst.