OASE – Ouders Autisme Steunen Elkaar

Binnen OASE worden ouders van kinderen met autisme in contact gebracht met andere ouders van kinderen met autisme.

Wat is autisme?
Autisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij de prikkelverwerking anders is. Mensen met de diagnose ASS hebben vooral moeite de losse details die ze waarnemen tot een samenhangend geheel te maken. Zie het als een puzzel waar alle stukjes van aanwezig zijn, maar waarvan het voorbeeld ontbreekt. Door het gebrek aan samenhang heeft zo iemand moeite om de wereld om zich heen te begrijpen. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

OASE
OASE boort de bron van kennis en ervaring van ouders van kinderen met autisme aan! Binnen OASE worden de ouders in contact gebracht met andere ouders van kinderen met autisme. Dit kan door middel van deelname aan wandelcoaching of themabijeenkomsten. Ook kunnen ouders in groepsverband of één op één met elkaar in contact gebracht worden, zodat men van elkaar kan leren en elkaar versterken. We werken vraaggericht.

Wat kunt u verwachten?
Een luisterend oor voor uw verhaal, informatie en advies over autisme, kennis van de sociale kaart betreffende autisme in uw regio, informatie over mogelijke regelingen en contact met andere ouders van een kind met autisme. U hoeft als ouder van een kind met autisme niet steeds zelf het wiel uit te vinden; er is iemand die u wegwijs kan maken.

Wanneer u andere ouders wilt ontmoeten, kunt u contact opnemen met:
Herma Spoolder:
E. hspoolder@evenmens.nl
T. 06-36403898

Herma komt dan bij u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven waar u behoefte aan heeft.