Noaberzorgplan verbindt vrijwilliger en zorgvrager

Door de coronapandemie is de druk op de zorg al lange tijd hoog. Dat geldt niet alleen voor zieken- en verpleegtehuizen, maar ook voor de thuiszorg en mantelzorgers. Om die laatste groepen beschikbaar te houden voor medische zorg is het Noaberzorgplan gestart: een oproep aan de samenleving om als vrijwilliger de zorg te helpen zorgen.

Het Noaberzorgplan is gemaakt door Evenmens, Stichting De Welle en de gemeente Hellendoorn. Het streven is om vrijwilligers beschikbaar te hebben die, mocht het noodzakelijk zijn, ingezet kunnen worden om de thuiszorg en mantelzorgers te ondersteunen.

Geen medische taken Het is niet de bedoeling dat vrijwilligers medische zorgtaken op zich nemen. De inzet van vrijwilligers wordt juist gevraagd voor taken zoals boodschappen doen, samen eten, een kop koffie drinken of een wandeling maken. De vrijwilliger kan daarbij zelf aangeven wat, hoeveel, hoe vaak en op welke dagen hij of zij taken wil uitvoeren. Het gaat hierbij om tijdelijke inzet van vrijwilligers.

Inwoners zorgen voor elkaar Burgemeester Jorrit Eijbersen: “Noaberschap zit in het DNA van onze inwoners. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat ook nu inwoners elkaar voorthelpen. Dagelijks zetten vele vrijwilligers in onze gemeente zich in voor anderen. Daar ben ik echt trots op. Het Noaberzorgplan brengt alle vrijwilligers en mensen die zorg nodig hebben met elkaar in contact. Zo kunnen de thuiszorg en mantelzorg de medische taken blijven uitvoeren.”

Ik wil helpen
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier ‘Ik wil helpen’ op www.sociaalpleinhellendoorn.nl of via telefoonnummer (0548) 638 838. De coördinatie van vrijwilligers ligt bij Evenmens en Stichting De Welle. Aanmelden kan ook via deze organisaties: evenmens.nl of www.stichtingdewelle.nl. Na aanmelding volgt er een gesprek om een goede match te kunnen maken tussen vrijwilliger en zorgvrager en om taken samen af te stemmen.