Noaberzorg gemeente Wierden

De druk op de zorgsector is door de coronapandemie al lange tijd erg hoog. Dat geldt voor de zieken- en verpleegtehuizen, maar ook zeker voor de thuiszorg en de mantelzorgers. In de media plaatsen zorginstanties oproepen aan de samenleving om de zorg te helpen zorgen. Niet om zorgtaken over te nemen, maar om andere eenvoudige taken bij de zorg uit handen te nemen, zodat zorgmedewerkers en mantelzorgers iedereen van de juiste zorg kunnen blijven voorzien. Samen zorgen, daar willen wij in de gemeente graag een steentje aan bijdragen.
U ook?
Lees dan verder en meld u aan als vrijwilliger.

Misschien wilt u ook een steentje bijdragen aan ons Noaberzorgplan en iets voor een ander betekenen. Meld u dan aan als vrijwilliger voor Noaberzorg gemeente Wierden. Meldt u zich aan voor Noaberzorg, dan hoeft u geen medische zorgtaken te verlenen.
Taken waarvoor Noaberzorg ingeschakeld kan worden, zijn bijvoorbeeld:

Kijken of medicijnen zijn ingenomen (zo niet, signaleren richting thuiszorg)
Kijken of avondeten wordt genuttigd (zo niet, signaleren richting thuiszorg)
Boodschappen doen, hond uitlaten  
Mantelzorgondersteuning
De was doen
Samen eten
Kopje koffie drinken, luisterend oor, tegen eenzaamheid
Korte wandeling maken
Waken in de nacht (als u zich specifiek opgeeft voor de vrijwillige palliatieve zorg)

Juiste afstemming takenpakket
De precieze taken worden in goed overleg tussen de thuiszorg en de vrijwilligerscoördinator afgesproken. De coördinator kijkt welke vrijwilliger beschikbaar is en zorgt voor een goede match.

Coördinatie Noaberzorg
Noaberzorg is, door de coronapandemie, in het leven geroepen als een tijdelijke intensieve samenwerking tussen vrijwilligers en de thuiszorg. De coördinatie hiervan is in handen van Stichting de Welle en Evenmens Wierden. Ons streven is zoveel mogelijk vrijwilligers beschikbaar te hebben die, mocht het noodzakelijk zijn, ingezet kunnen worden binnen het Noaberzorgplan. Doel van het plan is om, met hulp van vrijwilligers uit de buurt, de thuiszorg en mantelzorgers te ontlasten als dit noodzakelijk wordt. Zo kunnen we er hopelijk samen voor blijven zorgen dat iedereen de zorg krijgt die nodig is!

Klik hier om aan te melden