Mantelzorgwaardering 2020 gemeente Wierden

In verband met de maatregelen rondom Covid-19 die zijn verlengd tot 1 juni, zijn de voorjaarsactiviteiten van de Mantelzorgwaardering gemeente Wierden komen te vervallen. Zodra er duidelijkheid ontstaat over een vervolg, zal dit gecommuniceerd worden. Wij danken u voor uw begrip en wensen u veel sterkte en gezondheid toe in deze tijd.