Hoe helpen we elkaar hier doorheen?

De coronacrisis staat voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode in ons leven. Het kabinet wil gezamenlijk stil staan bij de gevolgen van de coronacrisis en heeft op 6 oktober een periode afgetrapt waarin we als Nederlanders ‘aandacht voor elkaar’ hebben. In deze periode is er aandacht voor elkaars verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren door corona. Het wordt ook een tijd waarin we vooruit gaan kijken: hoe helpen we elkaar hier doorheen en er weer bovenop?

Evenmens informele zorg voor elkaar heeft zich ook aangesloten bij de actie’ Aandacht voor elkaar’. We bieden vele ondersteuningsmogelijkheden. Juist ook in deze moeilijke tijden met aangescherpte maatregelen blijft persoonlijk contact namelijk erg belangrijk. Met elkaar moeten we voorkomen dat kwetsbare mensen vereenzamen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat alles geheel corona proof en op een veilige manier vorm wordt gegeven.

Onze ondersteuningsmogelijkheden:

Individuele (mantelzorg)ondersteuning
Mogelijk heeft u als mantelzorger, juist in deze tijd van het Corona virus, vragen over uw situatie of extra ondersteuning nodig. Daarom zet Evenmens zich in om, ondanks de maatregelen, de individuele mantelzorgondersteuning zoveel mogelijk door te laten gaan. Onze kwetsbare doelgroep heeft zorg juist het hardst nodig. We kijken, natuurlijk samen met u als mantelzorger, naar creatieve manieren waarop dat kan. Per hulpvraag zullen we samen bekijken wat er binnen de huidige situatie mogelijk is. Met elkaar kunnen we het. Schroom dus niet om contact op te nemen. Onze mantelzorgconsulenten zijn elke werkdag via mail en telefoon bereikbaar. Zorgen voor een ander hoef je immers niet alleen te doen!
Tel. 0548 638 830, email: info@evenmens.nl. Info: www.evenmens.nl.

Ondersteuning bij hulpvragen
Mocht u zelf behoefte hebben aan een luisterend oor, wilt u gewoon een praatje maken of heeft u een (hulp)vraag, neem dan ook gerust contact met ons op via: Tel: 0548 638 830.Email: info@evenmens.nl. Eventueel kunnen we een vrijwilliger inzetten voor (praktische) hulp.

Hulp aan jonge mantelzorgers
Het kan zijn dat jonge mantelzorgers zich in deze tijd meer zorgen maken om hun naaste met gezondheidsproblemen. Vooral als ze zorgen voor iemand op leeftijd of voor iemand met een kwetsbare gezondheid. Het is dus belangrijk dat we jonge mantelzorgers extra in de gaten houden. Onze consulenten jonge mantelzorgers: Helma Boorsma, Lucia Wolters en Annelies Slager kunnen waar mogelijk hulp bieden. Meer informatie is te vinden op onze website.

Ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen
Het Ontmoetingscentrum ondersteunt mensen met geheugenproblemen (dementie) en hun naasten. Vooral door het bieden van ontspanning, ontmoeting en gezelligheid. Met een klein vast team van begeleiders (professionals en vrijwilligers) wordt ondersteuning geboden aan mensen met lichte geheugenproblemen en hun mantelzorgers op een laagdrempelige plek.
Evenmens heeft ontmoetingscentra in Nijverdal, Rijssen, Wijhe, Wierden, Den Ham, Vriezenveen en Raalte. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u interesse om de inloop te bezoeken, vragen we om even contact op te nemen met Thea ten Have (06-46 28 21 23 voor de Ontmoetingscentra in Hellendoorn, Olst-Wijhe en Raalte) of Margret Overkamp (06-49 01 97 84) voor de centra in Wierden, Twenterand en Rijssen-Holten ) om een afspraak te maken.

Lotgenotencontact
Wie behoefte heeft aan herkenning of steun van mensen die in dezelfde situatie zitten of al verder zijn, kan terecht bij één van de lotgenotengroepen van Evenmens. Denk aan lotgenotencontact op het gebied van: Mantelzorg, Autisme, Partners van mensen met dementie, Ouders van zorgintensieve kinderen en Mensen met een naaste met GGZ problematiek. Uitwisseling van ervaringen met mensen die al langer met soortgelijke problemen omgaan, kan leiden tot nieuwe inzichten.

Samen Verder (Omgaan met verlieservaringen)
Een verlies verwerken kan niemand alleen. Evenmens Samen Verder brengt u in contact met lotgenoten en zorgvrijwilligers die helpen het gemis te verwerken, gedachten op een rij te zetten en nieuwe stappen in het eigen leven te nemen.
Bij rouwen wordt vaak gedacht aan het verwerken van het verlies van een dierbare. In de meeste gevallen is dit ook zo. Maar verliesverwerking hoeft niet alleen om het verlies van een dierbare te gaan. Je kan bijvoorbeeld ook rouwen om het verlies van een baan, of het verlies van gezamenlijke toekomstverwachtingen bijvoorbeeld bij een zieke partner of bij een opname. Ook een kinderwens die komt te vervallen, is een vorm van rouwen.

De coronacrisis domineert op dit moment het dagelijks leven. De grote onzekerheid maakt onmachtig. Het is moeilijk; we worden geacht op een andere manier te leven. En het is beperkend: de bewegingsvrijheid wordt beknot. Dat vraagt om grip, weerbaarheid en acceptatie. Het is belangrijk om ook nu te werken aan uw mentale gezondheid.

Bij Evenmens Samen gaan we al lopend of fietsend met elkaar in gesprek. Praten met lotgenoten kan namelijk troost en steun geven. Voor anderen om u heen gaat het leven weer verder, waardoor het lastiger kan zijn om met hen uw verhaal te delen. Lotgenoten begrijpen wat u bedoelt en hoe verdriet kan voelen.
Neem gerust vrijblijvend contact op, dan kijken we samen of Evenmens iets voor u kan betekenen. Tel. 0548 638 830, email: info@evenmens.nl. Info: www.evenmens.nl.
Klik hier voor informatie.