Gouwe Ouwe

Gouwe Ouwe is een muziekproject van Evenmens voor mensen met beginnende geheugenproblemen en/of dementie en hun naasten. “Door te luisteren naar muziek en zelf mee te zingen, komen herinneringen terug. Door ook de naasten (de mantelzorgers) te betrekken, zijn er samen herkennings- en geluksmomentjes”, vertelt Margret Overkamp van Evenmens.

“Tijdens de bijeenkomsten van Gouwe Ouwe gaan we samen naar muziek luisteren, muziekinstrumenten bespelen, samen zingen en bewegen op de muziek”, legt Margret uit. “Een verademing voor mensen met dementie om te merken dat men over bepaalde dingen uit het verleden nog heel wat weet en dit kan delen! Men wordt zich weer bewust van eigen ervaringen, prestaties en wie ze zijn. Het oproepen van muziekherinneringen geeft mensen met dementie zelfvertrouwen door er samen van te genieten en erover te praten. Gezelligheid, een praatje, of zelfs maar een aanraking: het doet iemand veel meer dan je denkt.”

Heeft u zin in een vrolijke noot? Vindt u het leuk om muziekherinneringen op te halen? Neem dan contact met ons op:
T. 0548 63 88 30.

Gouwe Ouwe wordt mede mogelijk gemaakt door:
Oranje Fonds en RCOAK.