Evenmens start met project Samen Oplopen

Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben, komen daar vaak moeilijk uit. Door alle stress komt de ontwikkeling van de kinderen in de knel en worden gezinnen doorverwezen naar hulpverlening. Maar niet iedereen vindt dat altijd de fijnste oplossing. Om deze gezinnen te helpen en kinderen de kans te geven gezond op te groeien, gaat Stichting Evenmens in februari in zeven gemeenten in Overijssel van start met Samen Oplopen. Dit project is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage vanuit het Oranjefonds, Kansfonds en de deelnemende gemeenten.

“In de gemeenten waar Evenmens, informele zorg voor elkaar werkzaam is, zien we een vraag ontstaan naar brede, laagdrempelige gezinsondersteuning, waar nodig in afstemming met de formele zorg”, legt directeur Mirjam Diderich uit. “Een eerste stap die Evenmens heeft gezet om aan deze vraag tegemoet te komen, was het project ‘gespecialiseerde gastgezinnen’. Onze gastgezinnen vangen kinderen op van gezinnen die wat ondersteuning kunnen gebruiken. Op deze manier ontstaat een moment van respijt voor de verzorger(s) om even tijd voor zichzelf te hebben of aan verplichtingen elders te kunnen voldoen.”

“Dit project heeft nuttige ervaringen en inzichten opgeleverd; zo is onder meer duidelijk geworden dat verbreding van het aanbod naar brede gezinsondersteuning nodig is. Om hierin een volgende stap te zetten hebben we ons aangesloten bij de landelijke organisatie Samen Oplopen”, aldus Mirjam Diderich.

Samen Oplopen
Bij Samen Oplopen worden vrijwilligers gekoppeld aan een gezin of jongere die veel stress en zorgen kent. Het kan bijvoorbeeld gaan om gezinnen of jongeren die weinig sociale contacten hebben, hun weg in de samenleving moeilijk vinden, die gevlucht zijn en hier hun draai moeten vinden, als alleenstaande moeder een baby verwachten, of met psychische stress of handicaps kampen. De vrijwilliger trekt voor langere tijd op met een gezin en biedt op een vriendschappelijk wijze ondersteuning aan. Dat werkt laagdrempelig. Ook jongeren die onvoldoende steun van ouders hebben door omstandigheden en mantelzorgers die een stukje respijtzorg zoeken, kunnen een beroep op Samen Oplopen doen.

Gezinnen of jongeren worden gekoppeld op grond van wat ze nodig hebben en wat de vrijwilliger leuk vindt om te doen en wat bij hem of haar past. De coördinator van Evenmens en het gezin kijken samen waar de behoefte aan ondersteuning ligt. Dat kan zijn: samen fietsen, kletsen, met de kinderen spelen, naar de post en financiën kijken, meedenken met problemen, Nederland(s) helpen begrijpen, enz… Soms kan het al heel veel betekenen als vrijwilligers samen buiten spelen met de kinderen, samen een spelletje doen, meegaan naar de verloskundige of het consultatiebureau of een luisterend oor aan moeder bieden. De levenservaring van de één kan de ander helpen.

Hulpverlening
Samen Oplopen kan er aan bij dragen dat ouders of kinderen geen of minder hulpverleners nodig hebben. Dat is belangrijk voor het gezin; het vergroot hun zelfvertrouwen, eigenwaarde en eigen kracht. Een vrijwilliger loopt een half jaar tot maximaal 2 jaar met een gezin mee. Zij worden daarbij ondersteunt door de coördinatoren van Evenmens. Waar nodig zoeken zij de samenwerking met andere organisaties, zoals welzijnspartners, gemeenten en professionele hulpverlening.

Steun een gezin dat hulp kan gebruiken
Evenmens is op zoek naar trouwe, betrouwbare en betrokken vrijwilligers die het leuk vinden om wekelijks of om de week op te trekken als coach/maatje met een gezin dat het zwaar heeft. Daarnaast zoeken we naar gezinnen en/of ouders die hun deuren willen openen voor een kind met een (lichte) zorgvraag of jonge mantelzorgers die opgroeien in een gezin met zorg. Dit kan voor een dag(deel) en/of een nachtje.

Wilt u meer weten? Klik dan hier. Of neem contact op met onze coördinatoren via
T. 0548 638 830
E. info@evenmens.nl.