Eerste bijeenkomst voor mensen met een
visuele beperking in Twenterand