De Waarde van mantelzorg

Mantelzorg in Nederland is van onschatbare waarde: de inzet van de 5 miljoen mantelzorgers die ons land rijk is, is goed voor 1,5 miljard uur, in euro’s uitgedrukt zo’n 22 miljard euro. Een netto bijdrage van mantelzorgers aan de maatschappij. Deze cijfers van de landelijke organisatie MantelzorgNL laten zien welke ongelooflijke inspanning elke dag weer geleverd wordt door mantelzorgers.

Mantelzorgers zorgen belangeloos voor een naaste en voorzien in een grote ondersteuningsbehoefte voor mensen die zorg nodig hebben. Ook in de gemeenten waar Stichting Evenmens werkzaam is worden de komende jaren steeds meer mensen zorgbehoevend. Het aantal zorgprofessionals en potentieel aan mantelzorgers neemt echter af. Hoe gaan de gemeenten dat opvangen? Dat is een grote uitdaging die inzet zal vergen van verschillende politieke partijen in de gemeenten. In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Daarom is het nu tijd om na te gaan hoe mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden.

Want wat betekent het als er geen mantelzorger beschikbaar is? Dan moet de zorg door anderen, zoals professionals, geleverd worden. Recent onderzoek toont aan dat als een professional de zorg overneemt die eigenlijk door mantelzorgers gedaan wordt, de kosten oplopen tot maar liefst 70 tot 100%. Dat komt landelijk neer op 44 miljard euro. Ook voor de gemeenten in onze regio betekent het dat er een groter beroep gedaan wordt op maatschappelijke ondersteuning (de Wmo). Het is van groot maatschappelijk én persoonlijk belang om te voorkomen dat mantelzorgers uitvallen.

Onmisbare pijler
Mantelzorg is een onmisbare pijler in de zorg. Van mantelzorgers wordt nu echter (te) veel gevraagd. Veel mantelzorgers redden zich prima. Maar er is ook een groep die ondersteuning nodig heeft. Mantelzorgers die het zwaar hebben. Die jarenlang intensief voor iemand zorgen, zonder veel tijd voor zichzelf over te houden. Ondersteuning van deze mantelzorgers loont. Dat kan onder andere door tijdelijk overdragen van de zorg, het inzetten van zorgvrijwilligers, lotgenotencontacten of individuele ondersteuning door onze mantelzorgconsulenten. Deze ondersteuning heeft een positief effect op de kwaliteit van leven voor mantelzorgers. Uit het onderzoek blijkt dat de kosten van deze ondersteuning al terugverdiend worden als de mantelzorger daardoor een week minder uitvalt.

Wilt u met ons sparren over de meerwaarde van mantelzorg of wilt u meer weten over onze ondersteuningsmogelijkheden? Neem dan gerust contact op.

Lees het onderzoek van MantelzorgNL
Factsheet mantelzorg in cijfers
Rapport SCP: Blijvende bron van zorg