Coronamaatregelen: veranderingen voor mantelzorgers per 1 juli

Vanaf 1 Juli is er een nieuwe stap gezet in de corona aanpak. Wat betekent dit voor mantelzorgers?

Vervoer in de auto
De afgelopen maanden was het in verband met besmettingsgevaar niet toegestaan met iemand uit een ander huishouden in de auto te zitten.

Per 1 juli mag je weer met mensen in de auto (of ander privévervoer) reizen die niet tot hetzelfde huishouden horen. Het advies is om dan een mondkapje te dragen.

Uitzondering op 1.5 meter
De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar dit is niet altijd mogelijk. De overheid geeft aan dat de 1,5 in sommige situaties tijdelijk mag worden losgelaten.

Eén van de situaties waarbij er tijdelijk een uitzondering mag worden gemaakt, is contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders.

Dit geldt voor verschillende situaties. Loopt je naaste moeilijk? Dan kun je als mantelzorger een rolstoel duwen of gearmd lopen met je naaste, ook al kom je dan binnen de 1.5 meter.

Laat alleen op momenten dat dat noodzakelijk is de 1,5 meter tijdelijk los, en houd daarbuiten de afstand wel weer aan.

Verpleeghuizen
In de persconferentie van 24 juni gaf minister de Jonge van VWS aan dat als er in een verpleeghuis geen besmettingen zijn met corona, er vanuit de overheid geen beperkingen meer gelden voor bezoek. Zowel niet qua frequentie als qua aantal bezoekers.

Bron: MantelzorgNL