Ben jij al dementievriendelijk?

In het kader van ‘Raalte Dementievriendelijk’ vinden in 2019-2020 verschillende activiteiten plaats om de bewustwording rondom het thema Dementie te vergroten onder professionals, ambtenaren en inwoners. Vanuit Mantelzorgondersteuning Raalte vonden twee gastlessen plaats op Landstede, wordt een cursus Omgaan met dementie gegeven en kunnen inwoners iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur terecht in Ontmoetingscentrum Kom d’r in Raalte, in het voorcafé van de Leeren Lampe. Een plek voor ontmoeting, advies en voorlichting voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen en hun naasten.

De gemeente Raalte mag zich inmiddels een dementievriendelijke organisatie noemen. Samen met haar partners willen ze ervoor zorgen dat ook mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving. Zo’n 35 medewerkers van het gemeentehuis hebben een training gevolgd. In de training kregen ze informatie over wat dementie is en wat je in de praktijk tegen kunt komen. Vooral een stukje bewustwording is belangrijk!

Evenmens Raalte en Carinova Mantelzorgondersteuning willen als partners binnen Mantelzorgondersteuning Raalte bijdragen aan een samenleving die rekening houdt met mensen met dementie! Consulent Mariët Velding gaf begin november twee gastlessen over dit onderwerp op Landstede. De leerlingen waren geboeid en stelden veel vragen. Zo vroeg één van de leerlingen hoe je om moet gaan met iemand met dementie die dingen ziet die er niet zijn. Of: Moet je iemand met dementie tegenspreken/ verbeteren als hij iets verteld wat niet klopt? Een andere leerling gaf aan het moeilijk te vinden om zomaar op iemand af te stappen die verward is op straat. “Maar ik denk dat ik dat nu wel durf.”

Cursus Omgaan met dementie
In Raalte wordt een serie bijeenkomsten georganiseerd voor (schoon)zonen en -dochters, mantelzorgers van mensen met dementie. Behalve kennis over dementie, veranderend gedrag, de invloed van de omgeving, tips hoe het beste te communiceren en te handelen, staan we ook stil bij de betekenis van mantelzorger zijn, het ook goed voor jezelf zorgen en het uitwisselen van ervaringen.

Ook wordt de Kracht van de herinneringen georganiseerd in de Hartkamp: 6 bijeenkomsten, aangeboden aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze bijeenkomsten staan gepland vanaf 4 mei. Het doel is het verbeteren van zelfvertrouwen van personen met dementie, het verbeteren van het autobiografische geheugen (herinneringen over zijn eigen leven) van de personen met dementie en de mantelzorgers vertrouwd laten worden met reminiscentie (een gedachte aan een verschijnsel/foto/muziek uit het verleden, dat overeenkomsten vertoont met het huidige waarneming). Reminisceren is manier om op een fijne manier contact te hebben in het hier en nu.

Cursus Samen Dementievriendelijk voor vrijwilligers en professionals
De training ‘GOED omgaan met dementie’ van Samen Dementievriendelijk vindt plaats in alle kernen van de gemeente en wordt gegeven door Evenmens in opdracht van de gemeente. Deelnemers leren in een bijeenkomst van 2,5 uur vaardigheden die belangrijk zijn wanneer je in contact komt met mensen met dementie.
De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Wil je graag meer weten over de ondersteuningsmogelijkheden van Mantelzorgondersteuning Raalte? Neem dan contact op met:

Evenmens Raalte
T. 0572-820997.
E. info@evenmens.nl.

Of Carinova Mantelzorgondersteuning
T. 0570 518185
E. steunpuntmantelzorg@carinova.nl