Aandacht voor elkaar

De coronacrisis staat voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode in ons leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Sommige mensen verliezen hun baan. Diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten en andere zaken die het leven mooi maken gaan niet door.

Het kabinet wil gezamenlijk stil staan bij de gevolgen van de coronacrisis en trapt op 6 oktober een periode af waarin we als Nederlanders ‘aandacht voor elkaar’ hebben. In deze periode is aandacht voor elkaars verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren door corona. Het wordt ook een tijd waarin we vooruit gaan kijken: hoe helpen we elkaar hier doorheen en weer bovenop?

Doet u ook mee aan ‘Aandacht voor elkaar’?
Het kabinet vraagt ons (gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren) allemaal om binnen de mogelijkheden, één of meer activiteiten te organiseren in onze gemeente. Door bijvoorbeeld onze verhalen met elkaar te delen en/of om op een creatieve manier aandacht te hebben voor elkaar.

College Rijssen-Holten trapt af met telefonisch spreekuur ‘Aandacht voor elkaar’
Op dinsdag 6 oktober 2020 is het startsein voor de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’. Het college van de gemeente Rijssen-Holten trapt die dag af met een speciaal telefonisch ‘corona’ spreekuur om inwoners een luisterend oor te bieden. Ook is er op dat moment een collegelid online op Facebook om vragen te beantwoorden.

Het spreekuur wordt gehouden van 17.00 tot 18.00 uur. U kunt bellen met de burgemeester of met één van de wethouders. Hieronder leest u op welk nummer u hen kunt bereiken.

burgemeester Arco Hofland telefoonnummer 0548 854 877
wethouder Jan Aanstoot telefoonnummer 0548 854 878
wethouder Bert Tijhof telefoonnummer 0548 854 882
wethouder Erik Wessels telefoonnummer 0548 854 885
wethouder Ben Beens online via Facebook @gmrijssenholten
Het kabinet roept gemeenten en maatschappelijke organisaties op om activiteiten te organiseren in het kader van ‘aandacht voor elkaar’. Bedrijven en particulieren wordt gevraagd om hun voorbeeld te volgen, binnen de mogelijkheden die zij hebben.

Er gebeurt al heel veel in Rijssen-Holten
Ontelbaar veel mensen in Nederland, jong én oud, voelen zich regelmatig eenzaam. In de roerige tijd waarin we ons bevinden neemt eenzaamheid helaas toe. Door het coronavirus en alle maatregelen daaromtrent hebben veel mensen hun sociale contacten zien afnemen, met alle gevolgen van dien. Om stil te staan bij de gevolgen van de coronacrisis zijn er in Rijssen-Holten de volgende projecten:

Gebakjesactie
Iedereen weet en kent wel iemand in eigen omgeving die een bezoekje en/of een luisterend oor fijn zou vinden Men kan meedoen met de Gebakjesactie door zich voor 1 oktober aan te melden zodat je op 8 of 9 oktober, in de Week tegen Eenzaamheid, met twee gratis gebakjes bij iemand (uiteraard op gepaste afstand) op de koffie kunt gaan. Een kleine moeite, van grote waarde.

Belmaatjes
Belmaatjes is er voor mensen die niet uit huis kunnen of mogen, of voor mensen die geen bezoek (mogen) ontvangen. ‘In de praktijk gaat het dan meestal om ouderen, maar dat hoeft niet per se. Ook jongeren kunnen te maken hebben met een gebrek aan sociale contacten en ook zij kunnen een beroep doen op deze telefoondienst. Mensen die gebeld worden, kunnen hun zorgen uiten over het coronavirus, maar ze kunnen ook andere dingen delen met hun belmaatje/vrijwilligers.

Het hoeft ook niet altijd om zorgen te gaan; ook leuke dingen kunnen worden gedeeld, of iets gezelligs dat men in het dagelijks leven heeft meegemaakt. het gaat erom dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. Mensen die graag gebeld willen worden, kunnen de telefoondienst zelf benaderen, maar ook kan familie of kennissen namen doorgeven van mensen die voor een telefoontje in aanmerking komen.

Als het eerste contact wordt gelegd, kan degene die gebeld wordt, zelf met een vrijwilliger een tijdstip afspreken waarop hij of zij gebeld kan worden. Dat kan ‘s avonds zijn, maar ook ‘s ochtends. Het contact kan dagelijks plaatsvinden, waarbij de vrijwilligers ook een belangrijke signaalfunctie hebben. Zo komen ze er tijdens het bellen bijvoorbeeld achter dat iemand best een boodschappenhulp kan gebruiken. Daar kan dan actie op worden ondernomen.