Sinds kort bestaat er naast het aanbod van Evenmens de website www.wehelpen.nl. Via deze site kunnen eenvoudige hulpvragen gesteld en ingevuld worden.
WeHelpen.nl is een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. U kunt met WeHelpen.nl hulp vragen en aanbieden, maar ook hulp organiseren – voor uzelf of een ander – binnen een hulpnetwerk van familie en vrienden. Meedoen is gratis en voor iedereen. WeHelpen wil ervoor zorgen dat mensen elkaar vinden en dat elkaar helpen weer vanzelfsprekend wordt. Hulp vragen Heeft u boodschappen nodig? Administratie waar u niet uitkomt? Een hond die uitgelaten moet worden? Er is vast iemand die u kan en wil helpen. Als u het maar vraagt! Iedereen heeft wel eens hulp nodig en via www.wehelpen.nl kan iedereen zijn of haar hulpvraag stellen. U geeft aan wat u nodig heeft en wanneer. Iemand anders kan hierop reageren. Hulp aanbieden Wilt u iemand helpen? Een keer oppassen op een dementerende? Mee naar het ziekenhuis met een hulpbehoevende? Uw aanbod kunt u plaatsen op www.wehelpen.nl en een ander kan daarop reageren. U geeft aan wat u wilt doen en wanneer, een ander is daarmee geholpen. Mocht u vragen hebben over deze site, neem dan gerust contact op met onze organisatie, telefoon 0548 – 638 830.