Week van de Jonge Mantelzorger

De Week van de Jonge Mantelzorger is sinds 2019 opgenomen op de landelijke issue kalender en wordt georganiseerd om maatschappelijke aandacht en waardering te vragen voor jonge mantelzorgers. Dit zijn kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep van 6 t/m 25 jaar die opgroeien met de zorg voor en om een familielid dat langdurig ziek is, een beperking heeft of verslaafd is.

Ook bij Evenmens informele zorg voor elkaar is er in de Week van de Jonge Mantelzorger extra aandacht voor deze doelgroep. Binnen het gehele werkgebied worden meerdere activiteiten georganiseerd om jonge mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Op 1 juni is de Kick Off: Een gave Adventure Day bij Adventure Point in Den Ham. Alle jonge mantelzorgers zijn welkom!

Jonge mantelzorgers
Eén op de vier kinderen groeit op met een zorgsituatie. Deze kinderen en jongeren hebben taken en zorgen die niet passen bij hun leeftijd. Ze maken zich vaak zorgen over de situatie en het verloop ervan, vervullen doorgaans meer dan hun leeftijdsgenoten huishoudelijke taken, zorgen voor een broertje of zusje, passen op het hulpbehoevende familielid of bieden emotionele steun.

Doel van de Week van de Jonge Mantelzorger is zichtbaarheid en (h)erkenning voor de jonge mantelzorger. Landelijke awareness genereren onder de doelgroep! Bij de jonge mantelzorger zelf, maar ook bij de naaste omgeving en professionals werkzaam in welzijn, jeugdwerk, onderwijs en zorg. In het gehele land worden vele activiteiten georganiseerd in het kader van de Week van de jonge mantelzorger.

Mantelzorgondersteuning
In de gemeenten Hellendoorn, Raalte, Rijssen-Holten, Twenterand, Olst-Wijhe en Wierden kunnen jonge mantelzorgers terecht bij mantelzorgconsulenten van Evenmens. De consulenten jonge mantelzorgers gaan met de kinderen en jongeren zelf in gesprek en bieden een luisterend oor. Ook zijn er bijeenkomsten waar de kinderen en jongeren ervaringen met andere jonge mantelzorgers kunnen delen aan de hand van verschillende onderwerpen zoals emoties, grenzen stellen en het kennen van eigen kwaliteiten. Daarnaast worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd, waaronder bijvoorbeeld een graffiti workshop, bowlen, lasergamen of een bezoek aan de kinderboerderij.

Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning bij Evenmens, kun je contact opnemen met één van de consulenten jonge mantelzorgers:
Helma Boorsma, hboorsma@evenmens.nl, telefoon 0548 – 638 830 of 06 – 36 40 38 97.
Lucia Wolters, lwolters@evenmens.nl, telefoon 0548 – 638 830 of 06 – 10 34 66 02.
Annelies Slager, aslager@evenmens.nl, telefoon 0548 – 638 830 of 06 – 33 75 39 07

 

De activiteiten die plaatsvinden in de week van de Jonge Mantelzorger:

Zaterdag 1 juni (regionale activiteit/Twenterand)
Adventure Day, openingsfeest bij Adventure Point in Den Ham
Doelgroep: kinderen van 6 tot en met 15 jaar
Tijd: 14.00 – 17.30 uur

Maandag 3 juni (Rijssen-Holten)
Praat- en doegroep in Rijssen
In de week van de Jonge Mantelzorger start er een Praat- en doegroep voor jonge mantelzorgers. Deze groep is bedoeld voor jonge mantelzorgers van 8 t/m 12 jaar van de basisschool.
Aanmelden kan via hboorsma@evenmens.nl tot 27 mei.
Deze groep is voor kinderen die dagelijks te maken hebben met een vader, moeder, broer of zus die om wat voor een reden ook extra zorg nodig hebben. Voor een aantal is dit voor een langere tijd, voor anderen misschien korter. Kinderen hebben de neiging zich hieraan aan te passen en dit is ook logisch. Om elk kind zoveel mogelijk kind te laten zijn, is deze groep een plek waar ze dit mogen zijn. We werken met thema’s gericht op versterking van kinderen. Hierbij kunt u denken aan hulp vragen, kwaliteiten en het omgaan met emoties. Dit alles goed passend bij de leeftijd. Het zijn bijeenkomsten waar spelenderwijs de thema’s aan bod komen. Dus we maken het ook gezellig met elkaar. Elk kind krijgt een eigen mapje waarin de thuisklusjes staan of informatie. Ook tekeningen en andere werkjes kunnen daarin bewaard worden. Het is handig dat dit mapje elke keer wordt meegenomen.
Ook is er een ouderavond op 1 juli om 19.30 uur, waar u als ouder te horen krijgt over de groep en waar de kinderen een bijdrage voor leveren.

Woensdag 5 juni (Hellendoorn en Wierden)
Filmmiddag voor jonge mantelzorgers bij het ZINiN Theater in Nijverdal
Doelgroep: kinderen van 6 tot en met 15 jaar
Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Donderdag 6 juni (Rijssen-Holten)
Opening expositie Graffiti door burgemeester Hofland in gemeentehuis Rijssen
Doelgroep: jongeren van 10 tot en met 15 jaar
Tijd: 16.00 – 17.00 uur

Donderdag 6 juni (Raalte)
Opening expositie Graffiti door beleidsmedewerker van de gemeente, locatie Bibliotheek Raalte.
Doelgroep: jongeren van 10 tot en met 15 jaar
Tijd: 16.00 – 17.00 uur

Vrijdag 7 juni (Olst-Wijhe)
Speciale ochtend voor kinderen van 12tot en met 14 jaar.
Tijd: 9.45 uur tot en met 13.45 uur.
De ochtend wordt geopend door wethouder H. Engberink van de gemeente Olst-Wijhe.
Er worden drie voorstellingen van “Roos Radeloos” gegeven, met aansluitend gastlessen voor leerlingen van alle vier brugklassen van de Cappellenborg Scholengemeenschap in Wijhe.