Week tegen eenzaamheid

 • 01-10-2018
 • Evenmens
 • Eenzaamheid komt ook in de gemeente Hellendoorn voor. Eenzaamheid kan veel invloed hebben op het functioneren van mensen. Het raakt ons allemaal, maar is het ook altijd op te lossen? Sommige mensen vinden het prima om alleen te zijn. Het kan echter ook zo zijn dat men zich niet gehoord voelt en dat men zich eenzaam voelt in een groep. Dat kan op alle leeftijden voorkomen.

  Tijdens een netwerkbijeenkomst in de Blokkendoos afgelopen woensdagavond gaven Ina Versmissen en Jeannette Donken van Stichting Evenmens een presentatie over dit onderwerp. Het belang van netwerken stond deze avond voorop. Afgevaardigden van vele organisaties waren aanwezig. Denk aan: ‘Buurt aan Zet’ en ‘Preventie in de buurt,’ wijkverenigingen, medewerkers van ZorgAccent en Carint Reggeland, Huisartsen, Wmo-raad, algemeen maatschappelijk werk, Raad van Kerken, InteraktContour, stichting de Welle, de Sociaal Juridische Dienst, Apotheek en Reggewoon.

  De consulenten van Evenmens blikten even terug op vorig jaar. Destijds heeft een onderzoek in Nijverdal-Zuid plaatsgevonden, waaruit is gebleken dat een hoog percentage van de bewoners eenzaam is. Met dit gegeven zijn de diverse organisaties inmiddels aan de slag gegaan. Er is onder andere een flyer ontwikkeld: ‘Eenzaam … wat kan helpen?’ Tijdens de bijeenkomst gingen de organisaties op een interactieve manier met elkaar in gesprek over de komende acties. Goed om te zien dat er binnen de gemeente Hellendoorn al veel wordt georganiseerd om mensen met elkaar in contact te brengen.

  Iedereen vindt het belangrijk om een concreet plan uit te werken om deze problematiek nog beter in kaart te brengen. Spontaan gaven aanwezigen zich op. Over een jaar hopen we op een vooruitgang in de lijn die we verder gaan voortzetten.

  Aandacht schenken aan Eenzaamheid begint al bij jezelf. Een groet of een stukje aandacht aan een ander is een mooi geschenk. Mensen hebben elkaar nodig!