Vriendenkringen

Vriendschappen aangaan is niet voor iedereen even makkelijk. De één maakt heel gemakkelijk vrienden en de ander heeft er meer moeite mee. Voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke of verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, een stoornis in het autistisch spectrum of een chronische ziekte die behoefte hebben aan contact organiseert Evenmens een aantal gezellige bijeenkomsten.

Voor meer informatie over vriendenkringen kunt u contact opnemen met
Lucia Wolters, lwolters@evenmens.nl, telefoon 0548 – 638 830 of 06 – 10 34 66 02
Janny Broekhuis, jbroekhuis@evenmens.nl , telefoon 0548 – 638 830 of 06 – 10 37 31 90.