Zorgvrijwilligers VPTZ

Informatie voor de zorgvrijwilliger VPTZ

Een zorgvrijwilliger VPTZ kan een belangrijke schakel zijn in de keten van zorgverleners rond een sterfbed. De zorgvrijwilliger ondersteunt de naaste en de zieke in deze bijzondere periode. Juist met het einde van een leven in zicht, is er bij de betrokkenen vaak behoefte aan emotionele steun.

Door toenemende bekendheid van het werk en het feit dat steeds meer mensen aangeven thuis te willen sterven, is er grote behoefte aan nieuwe zorgvrijwilligers. Mensen die zich betrokken voelen bij dit werk en het belangrijk vinden dat een zieke, tot het sterven, thuis verzorgd kan worden. Als zorgvrijwilliger kun je in die ondersteuning, zowel naar de zieke als naar de naaste toe, veel betekenen. Zorgvrijwilligers VPTZ kunnen overdag of ’s nachts bij zorgvragers worden ingezet om een luisterend oor en een wakend oog te bieden.
Zorgvrijwilligers VPTZ van Evenmens kunnen ook worden ingezet in Verpleeg- en Verzorgingshuizen (V&V-huizen).

Na aanmelding bij Evenmens, informele zorg voor elkaar, volgt een kennismaking. Motivatie alleen is niet genoeg om dit vrijwilligerswerk aan te kunnen. In het kennismakingsgesprek geeft de coördinator VPTZ informatie over de inhoud van het vrijwilligerswerk en wat de zorgvrijwilliger kan verwachten. Daarnaast is er veel tijd voor het bespreken van de motivatie en de mogelijkheden van de zorgvrijwilliger. Het vrijwilligerswerk kan lichamelijk en geestelijk inspannend zijn. Het is niet noodzakelijk om werkzaam te zijn in de zorg.

Voor de eerste inzet volgt de zorgvrijwilliger de introductiecursus van de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland. De scholing bestaat uit een introductiecursus van vier dagdelen en bijscholingen bij VPTZ Nederland. Ook is er een aantal intervisiebijeenkomsten met de vrijwilligers zodat ze ervaringen kunnen delen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan externe trainingen, waar zij ook andere zorgvrijwilligers die in de VPTZ werkzaam zijn kunnen ontmoeten.
De coördinatoren VPTZ ondersteunen en begeleiden de vrijwilligers.

Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmelden bij de coördinatoren VPTZ
Ina Versmissen, iversmissen@evenmens.nl, telefoon 0548 – 638 830 of 06 – 10 16 91 51
Janny Broekhuis, jbroekhuis@evenmens.nl, telefoon 0548 – 638 830 of 06 – 10 37 31 90

Agenda

ma 10

Training ‘Goed omgaan met dementie’ gemeente Raalte

februari 10 | 13:30 - 16:00
Mariënheem
di 11

Lotgenotengroep OASE Twenterand

februari 11 | 08:00 - 17:00
di 03

Samen Verder Trefpunt

maart 3 | 10:00 - 11:30
Nijverdal
wo 15

Lotgenotengroep OASE Twenterand

april 15 | 08:00 - 17:00