Expertise voor professionals

Implementatie Expertisecentrum Mantelzorg

Zorgvragers en mantelzorgers worden ondersteund door mantelzorgconsulenten, dit is een reguliere dienst van Evenmens. Het expertisecentrum mantelzorg is aanvullend voor zowel mantelzorgers als de professionals.

Professionals hebben regelmatig contact met de mantelzorgers van hun cliënten. Mantelzorgers kunnen partners zijn, familieleden, vrienden of buren. Voor professionals zijn ze partners in de zorg. Daarmee zijn mantelzorgers voor professionals zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen en verzorgenden van grote waarde.

Het is daarom belangrijk om met mantelzorgers in gesprek te gaan, naar hen te luisteren en ook eigen inzichten met hen te delen. Uit onderzoek (Mezzo 2015) is gebleken dat 60% van de verpleegkundigen en verzorgenden niet in gesprek gaan met mantelzorgers, 40% nog te weinig of helemaal niet.

In de dagelijkse hectiek is dat soms lastig en heeft de professional hier niet altijd tijd voor. Daarom is het essentieel dat professionals weten wat de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers zijn in de omgeving van de cliënt.

Mantelzorgondersteuning        

  • Individuele ondersteuning
  • Thematische bijeenkomsten
  • Lotgenotencontacten
  • Respijtzorg (het tijdelijk overnemen van de mantelzorgtaken)

Agenda

ma 18

Meidenavond voor jonge mantelzorgers 12 t/m 16 jaar

november 18 | 18:30 - 20:00
Rijssen
di 19

Ontmoeten in Wierden

november 19 | 10:00 - 13:00
Wierden
di 19

Ontmoetingscentrum De Huuskamer Wijhe

november 19 | 10:00 - 12:00
Wijhe