Ondersteuning bij dementie

Alzheimer Trefpunt Rijssen-Holten
Klik hier voor het programma

Alzheimer Café Twenterand
Klik hier voor het programma

Alzheimer Café Hellendoorn
Klik hier voor het programma

Alzheimer café Raalte
Klik hier voor het programma

 

Inloopcentrum: Een plek om te ‘ont-moeten’: niets moet en veel kan en mag.

Wanneer u of één van uw naasten problemen heeft met het geheugen, kan dat allerlei vragen oproepen. Er is iets aan de hand, maar u weet niet precies wat. Gevoelens van onbehagen, twijfels, somberheid en onzekerheid kunnen dan een rol spelen. Het Inloopcentrum biedt een plek om te ‘ont-moeten’: niets moet en veel kan en mag. Het is een laagdrempelige voorziening voor ontmoeting, activiteiten, informatie, voorlichting en advies. Een plek waar je thuiskomt, jezelf mag zijn, waar je je prettig, nuttig, gezien en begrepen voelt. Ongedwongen en in informele sfeer lotgenoten ontmoeten. Met medewerking van vrijwilligers bieden we een variëteit aan activiteiten, op het gebied van muziek, sport en creativiteit.

Ook partner, familie en andere mantelzorgers die vragen hebben op het gebied van geheugenproblemen zijn van harte welkom. Wij ondersteunen ze en geven hen handvatten en advies. U kunt als mantelzorger, even los van de zorg, ervaring en kennis opdoen, vindt er een luisterend oor en komt in contact met andere mantelzorgers.

Klik hier voor meer informatie over het Ontmoetingscentrum.

 

De Kracht van herinneringen:

Voor mensen met dementie èn hun mantelzorger
*Serie van 6 tot 8 bijeenkomsten bij u in de buurt (duur 2 uur)
Samen herinneringen ophalen aan vroeger! De geur van gemalen koffie, een jeugdfoto, de woorden Aap-Noot-Mies… Kleine dingen kunnen veel positieve herinneringen ophalen.
Een verademing voor mensen met dementie om te merken dat men over bepaalde dingen uit het verleden nog heel wat weet en dit kan delen! Men wordt zich weer bewust van eigen
ervaringen, prestaties en wie ze zijn. Klik hier voor meer informatie.

 

Cursus Omgaan met dementie

Wanneer uw naaste dementie heeft, is het belangrijk om op een goede manier met deze ziekte om te gaan. Hoe kunt u de persoon met dementie het beste benaderen? Hoe kunt u omgaan met dementie? De ervaring is dat mensen die de Cursus ‘Omgaan met dementie’ van Evenmens volgen, daar veel baat bij hebben. Tijdens deze cursus leert u in vijf bijeenkomsten veel over dementie en de omgang met naasten met dementie. Ook wordt vooral aandacht besteed aan u! Aan hoe u denkt, hoe u tijd maakt voor uzelf en zorgt dat u niet overbelast raakt door uw taak.

Heeft de cursus uw interesse gewekt?
Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met de mantelzorgconsulenten van Evenmens in uw gemeente. Klik hier voor meer informatie.

 

Gouwe Ouwe D

‘Gouwe Ouwe D’ is een muziekproject voor mensen met beginnende geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers. “Door te luisteren naar muziek en zelf mee te zingen, komen herinneringen terug. Door ook de naasten (de mantelzorgers) te betrekken, zijn er samen herkennings- en geluksmomentjes”, vertelt Thea ten Have van Evenmens. Een verademing voor mensen met dementie om te merken dat men over bepaalde dingen uit het verleden nog heel wat weet en dit kan delen! Men wordt zich weer bewust van eigen ervaringen, prestaties en wie ze zijn. Het oproepen van muziekherinneringen geeft mensen met dementie zelfvertrouwen door er samen van te genieten en erover te praten. Gezelligheid, een praatje, of zelfs maar een aanraking: het doet iemand veel meer dan je denkt.”

In de gemeente Hellendoorn wordt een serie bijeenkomsten georganiseerd op de maandagochtend tussen 09.30 tot 11.30 uur. Om de 14 dagen gaan we samen naar muziek luisteren, herinneringen ophalen, muziekinstrumenten bespelen, samen zingen en bewegen op de muziek. Klik hier voor meer informatie!

In de gemeente Twenterand wordt een serie bijeenkomsten georganiseerd op de donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. Om de 14 dagen is er een middag waar we samen naar muziek luisteren, herinneringen ophalen, muziekinstrumenten bespelen, samen zingen en bewegen op de muziek. Klik hier voor meer informatie!

In de gemeente Wierden wordt een serie bijeenkomsten georganiseerd op de  dinsdagochtend tussen 10.00 en 13.00 uur in het gebouw van De Welle aan de Dokter G.H. Beensweg 21. Om de 14 dagen is er een middag waar we samen naar muziek luisteren, herinneringen ophalen, muziekinstrumenten bespelen, samen zingen en bewegen op de muziek.
Klik hier voor meer informatie

 

Weet je nog wel?!

Weet je nog wel?! is een muziekproject voor mensen met beginnende geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers. Binnen dit project organiseren we in Wijhe, Elshof, Herxen
en Marle, in samenwerking met Ut Huus, 10 middagen waar we samen naar muziek luisteren, herinneringen ophalen, muziekinstrumenten bespelen, samen zingen en bewegen op de muziek.
Klik hier voor meer informatie!