Vacatures

Vacature voor twee bestuursleden
E
venmens, informele zorg voor elkaar is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Het bestuur van Evenmens, informele zorg voor elkaar, vergadert 6 x per jaar.
Gezien de spreiding in het werkgebied van Evenmens in midden en noordoost Overijssel zien we graag aanmeldingen uit de gemeenten Wierden, Twenterand, Ommen, Hardenberg of Dalfsen.

Het bestuur functioneert op afstand.

De financiële subsidiestromen voor de reguliere diensten lopen via de Wmo/gemeenten en het ministerie van VWS. Voor innovatieve diensten op maat doen we een beroep op fondsen en de provincie.
Een bestuursaansprakelijkheidverzekering is afgesloten.
Het betreft onbezoldigde functies.

Bij definitief aantreden tot het bestuur is het overhandigen van geldig kopie ID en VOG verplicht.

Algemene wensen, voorkeuren en criteria voor nieuwe bestuursleden

  • Onderschrijven van het doel van de organisatie;
  • Affiniteit met en bij voorkeur ook kennis van de core business van Evenmens; respijtzorg/intensieve vrijwillige thuiszorg, mantelzorgondersteuning, vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg en sociale innovatie. Opgedaan vanuit een persoonlijke of werksituatie;
  • Bij voorkeur kennis van organisatieonderdelen als P&O, evenals vaardigheden m.b.t. ondernemerschap in de zorg en communicatie in de zorg;
  • Op de hoogte zijn van veranderingen in de zorg en financiering van de zorg;
  • Bestuurlijke en netwerkervaringen (met partners in zorg, gemeenten, VWS, Provincie, fondsen).

Voor meer informatie kunt u bellen met directeur Mirjam Diderich, 06 10169193 of mailen naar mdiderich@evenmens.nl 
U kunt uw brief, voorzien van CV sturen naar:

Evenmens, informele zorg voor elkaar
t.a.v. M. Diderich, directeur
Constantijnstraat 32A
7442 ME  Nijverdal