Thema-avond Alzheimer Café Den Ham

 • 10-10-2018
 • Evenmens
 • Het Alzheimer Café Twenterand houdt op woensdag 21 november weer een thema-avond. Het onderwerp die avond is ‘Diagnose dementie, hoe vertel ik het mijn omgeving?’

  Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden in gemeente Twenterand. Op 21 november verzorgt Dr. Monique Lammers een lezing. Zij is specialist ouderengeneeskunde bij Mediant Enschede. Enkele meest voorkomende vormen van dementie worden besproken. Denk daarbij aan de ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy Body dementie, Dementie bij Parkinson en Fronto-temporale dementie. Bij elke vorm worden de behandelopties, als die er zijn, besproken. Dit betreft zowel de behandeling van dementie zelf als enkele behandelingen bij onbegrepen gedrag bij dementie. Tijdens deze bijeenkomst wordt e.e.a. toegelicht en is er alle ruimte voor het stellen van vragen.

  Terugblik Wereld Alzheimer Dag met de Boeskooltoppers

  Het optreden tijdens Wereld Alzheimer Dag van De Boeskooltoppers was erg geslaagd. De bezoekers namen in eerste instantie even een afwachtende houding aan, maar genoten uiteindelijk van de muziek in een fijne ontspannen sfeer die erg laagdrempelig was. Er werd gedanst en gezongen. Het mooie gedicht met daaropvolgend het lied van Claudia de Breij, zorgden voor een bijzondere sfeer. Het was een avond met een lach en een traan. De muzikale avond sloot mooi aan bij de aandacht die Alzheimer Nederland heeft voor muziek bij dementie. De Boeskooltoppers vonden de avond een leuke ervaring met een fijne sfeer, fijn publiek en entourage. Iedereen genoot van een hapje/drankje en er was ruimte voor aandacht. Extra dank gaat ook uit naar Richard Michel Bloemen uit Vriezenveen die de rode rozen had verzorgd.

  De continue zorgbehoefte kan de dagelijkse verzorging van de partner met dementie heel zwaar maken. Tijdens deze themabijeenkomst van het Alzheimer Café kunnen mantelzorgers hun ervaringen delen. ‘Het uitwisselen van ervaringen werkt stimulerend en inspirerend’, aldus een mantelzorger. Alle denkbare combinaties van paren, zoals ouder-kind, vriendin-vriendin, buurvrouw-buurvrouw of anders zijn van harte welkom.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Stroot van Evenmens Twenterand via: astroot@evenmens.nl of telefoonnummer: 0546-898372

  Onze website is www.evenmens.nl