Evenmens

Evenmens – informele zorg voor elkaar
Evenmens richt zich sinds 1981 als professionele organisatie op de informele zorg. Informele zorg is zorg die onbetaald en niet beroepshalve wordt verricht en waarvoor geen indicatie nodig is, zoals mantelzorg en vrijwilligerszorg.
Evenmens is een zelfstandige, onafhankelijke en laagdrempelige organisatie met een goede naam bij mantelzorgers, zorgvragers, zorgvrijwilligers en stagiairs. Tevens is Evenmens een betrouwbare partner voor de gemeenten, de provincie en het ministerie van VWS, die als opdrachtgever fungeren. Door nauwe samenwerking met de zorg- of Wmo loketten en lokale welzijns- en zorgorganisaties wordt invulling gegeven aan in de Wmo genoemde basisfuncties zorgvrijwilligerswerk en mantelzorg en het verbinden van vraag en aanbod.
De preventieve werkwijze die Evenmens hanteert leidt ertoe dat het beroep op formele en dure zorgvoorzieningen kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen.

Diensten
Het dienstenaanbod van Evenmens is ingedeeld in mantelzorgondersteuning, intensieve vrijwillige thuiszorg, respijtzorg, vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg en sociale innovatie ten behoeve van specifieke doelgroepen.
Evenmens is aangesloten bij

 logo-mezzo-gr   logo VPTZ   logo Werk&Mantelzorg2

 

 

 

WNT verantwoording

 

Direct naar

Werkgebied

Het team

Bestuur

Klachten

ANBI

Steunfonds

Vacatures

Disclaimer

Aanmelden nieuwsbrief

 

Agenda

ma 10

Training ‘Goed omgaan met dementie’ gemeente Raalte

februari 10 | 13:30 - 16:00
Mariënheem
di 11

Lotgenotengroep OASE Twenterand

februari 11 | 08:00 - 17:00
di 03

Samen Verder Trefpunt

maart 3 | 10:00 - 11:30
Nijverdal
wo 15

Lotgenotengroep OASE Twenterand

april 15 | 08:00 - 17:00