Ouderinitiatief voor zorg intensieve kinderen die thuis wonen

 • 21-11-2018
 • Evenmens
 • Alice Pongers en Lianne van Dijk zoeken lotgenoten voor een ouderinitiatief. De dames roepen ouders die ook een zorgintensief, thuiswonend kind hebben, op om zich te melden. “Als er voldoende animo is, kunnen we een ouderinitiatief starten waar ouders ervaringen met elkaar delen, sprekers uitnodigen die bijvoorbeeld vertellen hoe je de aandacht in je gezin kunt verdelen of andere speciale avonden organiseren.”

   

  Lianne en Alice hebben beiden een dochter met een zeer zeldzame aandoening. Dit vraagt van hen en hun gezinnen intensieve zorg. Lianne wist door haar werkervaring in de gehandicaptenzorg enigszins de weg in de zorg, maar vele anderen weten dat eigenlijk niet. Ze hebben moeite om de juiste weg te vinden, krijgen niet alle informatie en worden onvoldoende ondersteund bij het maken van keuzes. Het ouderinitiatief is bedoeld voor alle ouders met intensieve zorg voor hun kinderen.

  “Samen staan we sterker”, aldus Alice en Lianne. Het zou mooi zijn dat we een plek creëren waar mensen terecht kunnen met vragen en ervaringen kunnen delen, zonder dat het direct geld kost. Vandaar dat we de animo voor een ouderinitiatief peilen. Niemand hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Als ouder is het makkelijker om advies of hulp te vragen aan andere ouders dan bij een instantie. Als ouders heb je aan één woord genoeg.”

  Adrie Niënkemper, lid van de Adviesraad Sociaal Domein en voorzitter van de werkgroep mantelzorg hoorde deze en andere signalen en bracht dit onder de aandacht van Evenmens.
  Janny Broekhuis van Steunpunt Mantelzorg (Evenmens) ondersteunt dit initiatief. Ouders die interesse hebben of meer willen weten, kunnen zich melden bij Janny, telefoon 06-10373190, e-mail jbroekhuis@evenmens.nl