Voor autisme

Voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een beperking binnen het autismespectrum (ASS) biedt Evenmens de specifieke diensten OASE en ABC workshop aan.

OASE – Ouders Autisme Steunen Elkaar
Binnen OASE worden ouders van kinderen met autisme in contact gebracht met andere ouders van kinderen met autisme. De ouders hebben baat bij gesprekken met andere ervaren ouders die hen kunnen helpen informatie te verwerken, gedachten op een rij te zetten en nieuwe stappen in het eigen leven te zetten.

De ouders bieden elkaar informatie en advies over autisme. Door het uitwisselen van informatie over bijvoorbeeld mogelijke regelingen maken de ouders elkaar wegwijs.

Het OASE programma omvat een training van drie bijeenkomsten waarin ouders intensief contact met elkaar krijgen over de diagnose. Verder wordt ingegaan op onderwerpen als begeleiding voor zowel het gezin (de ouders) als voor hun kind, school, hulpmiddelen en hoe om te gaan met bepaalde situaties. Na de drie bijeenkomsten kunnen ouders met elkaar in contact blijven door af en toe bij elkaar thuis of op een centrale plek koffie te drinken. Dit kan zowel in groepsverband als één op één.

Naast de training organiseert Evenmens wandelingen en twee keer per jaar wordt een themabijeenkomst georganiseerd. Dit kan een workshop zijn of een thema waaraan de ouders hebben aangegeven behoefte te hebben. In de agenda zijn de data en locatie van de wandelingen en bijeenkomsten vermeld.

Wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning van een ervaringsdeskundige ouder of wanneer u zelf ervaren bent in het opvoeden van een kind met autisme of deel wilt nemen aan de wandeling kunt u contact opnemen met Herma Spoolder of Miranda Felix.

ABC Workshop – Autisme Belevings Circuit
De ABC workshop is een aanvulling op OASE. Via tien korte opdrachten brengt ABC u in de gevoelswereld van autisme.

Het Autisme Belevings Circuit is opgezet voor iedereen die autisme wil ervaren of beter leren begrijpen. Zowel voor professionals als voor ouders, grootouders, oppas of andere naasten van iemand met autisme is het volgen van de workshop een belevenis op zich. Veel dingen vallen op hun plek in de omgang met de persoon met autisme. Laat u (mis)leiden door uw zintuigen, ontdek wat kan en niet kan. Ervaar nu zelf waar u anders alleen over leest.

Elke opdracht probeert u mee te nemen in de wereld van autisme met betrekking tot horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Dit wordt steeds gekoppeld aan een tip over autismevriendelijkheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Herma Spoolder of Miranda Felix.
Klik hier voor de eerstvolgende data van 2019

 

Autisme Trefpunt

Mensen met autisme, hun naasten, vrijwilligers, geïnteresseerden en professionals zijn van harte welkom bij dit trefpunt. Vijf keer per jaar worden afwisselende thema’s behandeld. Denk daarbij aan: medicatie, vrijetijdsbesteding, vrouwen met autisme en mogelijkheden tot begeleiding in het omgaan met autisme.

Kik hier voor het programma van mei 2019

 

Agenda

di 25

Ontmoetingscentrum de Huuskamer in Wijhe

juni 25 | 10:00 - 12:00
Wijhe
wo 26

Alzheimer Café gemeente Hellendoorn

juni 26 | 19:30 - 21:30
Hellendoorn
do 27