Nachtvrijwilligers gezocht!

  • 21-02-2018
  • Evenmens
  • Steeds meer mensen brengen hun laatste levensfase thuis door. Dat is mooi maar kan ook zwaar zijn voor de omgeving. De vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg van Evenmens bieden ondersteuning aan de zieke en aan de mantelzorger.

    De vrijwilligers waken bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Zij kunnen overdag of ’s nachts aanwezig zijn om een luisterend oor te zijn voor de zorgvrager en een wakend oog bieden. Alle vrijwilligers krijgen een cursus van Evenmens zodat ze goed voorbereid zijn op hun taak.

    “Ze zijn er in de laatste fase, maar ook al eerder,” legt Janny Broekhuis van Evenmens uit. “Ze kunnen tijdelijk de mantelzorg overnemen voor mensen die bijvoorbeeld dementie hebben of een delier hebben gehad en ’s nachts onrustig zijn. Zo kan de mantelzorger op adem komen.”

    Vanwege de toenemende vraag voor nachtzorg is Evenmens op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Spreekt dit u aan, neem dan contact met ons op voor meer informatie.