Prezo IZ keurmerk

Gouden keurmerk PREZO Informele Zorg

Sinds 2011 is Evenmens houder van het gouden PREZO keurmerk voor Informele Zorg.

PREZO Informele Zorg (IZ), een afkorting van PREstatiemodel ZOrg, is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de Informele Zorg dat het sturen op verantwoorde ondersteuning en verantwoord ondernemerschap ondersteunt. Om hieraan te voldoen zijn een ondersteuningsplan en adequate communicatie met – en informatieverstrekking aan de klant noodzakelijk. Daarnaast worden eisen gesteld aan de bedrijfsvoering van de organisatie.

Met het behalen van het keurmerk toont Evenmens aan dat zij een betrouwbare en belangrijke partner is voor zowel de gemeenten in het werkgebied als voor de mantelzorgers.

Nieuws en activiteiten

Continuering Prezo 2017

 

logo Prezo