Mantelzorgwijzer

U als mantelzorger kan in de zorg voor uw naaste voor vragen komen te staan. Met de juiste informatie, advies en ondersteuning bent u als mantelzorger beter in staat de nodige zorg zelf te blijven geven. De mantelzorgwijzer dient als wegwijzer in het land van zorg en welzijn waar u als mantelzorger mee te maken kunt krijgen en sluit naadloos aan bij de doelstelling van Evenmens.
Wij hopen dat deze wijzer voldoende antwoorden geeft als vragen zich voordoen. Achter in de wijzer vindt u op alfabetische volgorde alle relevante contactgegevens van de organisaties die in de wijzer worden genoemd.

Op dit moment vindt er een update plaats van de mantelzorgwijzer en is deze niet beschikbaar.