Mantelzorgers aan het woord

  • 07-11-2018
  • Evenmens
  • Bent u mantelzorger? Dan zijn wij op zoek naar u! Wij willen graag met u in gesprek over de ondersteuning die u nodig heeft om de zorg voor uw naaste vol te kunnen houden. Daarvoor organiseert het mantelzorgnetwerk binnen de gemeente Ommen, in samenwerking met Wijzwelzijn en Carinova een bijeenkomst op dinsdag 27 november a.s. vanaf 19.30 uur in de Kern, Bouwstraat 23 te Ommen.

    Tijdens deze bijeenkomst kunt u als mantelzorger uw verhaal vertellen. Vanuit uw kennis en ervaring kunt u aangeven wat u nodig heeft om uw mantelzorgrol uit te oefenen. Op welke onderdelen u ondersteund zou willen worden en hoe die ondersteuning er dan uit zou moeten zien. In onze participatiesamenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers. De druk op u als mantelzorger neemt daardoor toe met het risico van overbelasting. Overbelasting willen we voorkomen. Op basis van uw inbreng wil het mantelzorgnetwerk, in samenwerking met u als mantelzorger, de ondersteuning ontwikkelen die nodig is. Daarom zullen tijdens de bijeenkomst professionals van verschillende organisaties ook aanwezig zijn om naar u te luisteren.

    De bijeenkomst met mantelzorgers en het netwerk vloeit voort uit het beleid dat eind 2017 door de gemeente Ommen is vastgesteld met betrekking tot mantelzorgondersteuning. Op basis van het Mezzo-onderzoek onder mantelzorgers werden in de notitie ‘Mantelzorg doe je samen!’ een vijftal ambities benoemd voor 2018-2019. In de bijeenkomsten willen we samen met mantelzorgers invulling geven aan deze ambities. In overleg met hen bepalen we de agenda voor het komende jaar.

    Mantelzorgers die deze avond bij willen wonen, kunnen zich aanmelden via mantelzorgommen@gmail.com of telefonisch bij Jeannette Donken 06 -23776428.