Gemeente Wierden

Mantelzorgcompliment 2017
Als u wordt verzorgd door één of meer mantelzorgers, kunt u ook dit jaar een mantelzorgcompliment aanvragen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u € 50,00. Dat bedrag kunt u vervolgens weer aan uw mantelzorger(s) geven als blijk van waardering voor de goede zorgen.

Wie kan een mantelzorgcompliment aanvragen?
Heeft u mantelzorg vanwege een beperking, chronische of levensbedreigende ziekte, psychische aandoening of dementie? En woont u in de gemeente Wierden? Dan kunt u per jaar één mantelzorgcompliment aanvragen. Het maakt niet uit of u thuis woont of in een instelling.

Voor wie kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen?
Voor uw partner, kind, vriend(in), een ander familielid, buren of kennissen die langere tijd intensief voor u zorgen en daarvoor niet betaald krijgen. Het maakt daarbij niet uit of hij/zij in de gemeente Wierden woont of niet.

U kunt géén mantelzorgcompliment aanvragen voor beroepskrachten.

Hoe vaak kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen?
U kunt per jaar één mantelzorgcompliment aanvragen.

aanvraagformulier mantelzorgcompliment gemeente Wierden