Gemeente Olst-Wijhe

Blijk van waardering/mantelzorgcompliment voor mantelzorgers 2018

De ‘Blijk van Waardering’ is een mantelzorgcompliment in de vorm van VVV-bonnen ter waarde van € 100,-.  Deze kan de zorgvrager aan de mantelzorger geven of verdelen onder meerdere mantelzorgers als waardering voor de hulp die zij verlenen. U als zorgvrager dient woonachtig te zijn in onze gemeente, uw mantelzorger mag ook elders wonen.
U kunt dit aanvragen middels onderstaand formulier.

aanvraagformulier 2018 Olst-Wijhe