‘De kracht van herinneringen’, voor mensen met dementie én hun mantelzorgers

Ontstaan en onderzoek
Dementie heeft een grote invloed op relaties. De onderlinge band, het contact, de rolverdeling en de balans in de relatie veranderen veelal, wat zowel voor de persoon met dementie als voor de mantelzorger een moeilijk proces is. In Europees verband is door het European Reminiscence Network nagedacht over de vraag hoe hen in een dergelijke situatie het beste te begeleiden.

Met medewerking van twee Engelse universiteiten is de afgelopen jaren een Europese aanpak ontwikkeld voor het organiseren van gecombineerde groepsbijeenkomsten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt van verschillende reminiscentie methoden. De Europese aanpak wordt in Nederland toegepast onder de naam “De kracht van herinneringen”.

De groepsbijeenkomsten worden al enkele jaren in 11 Europese landen uitgevoerd en geëvalueerd. Uit onderzoek is gebleken dat deelname aan de groepsbijeenkomsten de volgende resultaten oplevert;
* Verbeteren van zelfvertrouwen van de personen met dementie.
* Vergroten van begrip en ziekte-inzicht van de mantelzorgers.
* Verbeteren van het contact tussen de persoon met dementie en de mantelzorger; er ontstaat
meer gelijkwaardigheid in de relatie.

Uitdragen en overdragen
Nederland wordt in het European Reminiscence Network vertegenwoordigd door Annemarie Bolder, ergotherapeut. Zij is nauw betrokken bij het ontwikkelen van de Europese aanpak en is een erkende trainer.

Annemarie is eigenaar van Ergoworld, trainer, docent en coach en werkt daarnaast als ergotherapeut. Geleidelijk aan krijgen de bijeenkomsten van Kracht van herinneringen steeds meer bekendheid in Nederland.

Annemarie Bolder organiseert twee keer per jaar cursussen voor professionals uit het hele land.

In provincie Overijssel heeft Evenmens, informele zorg voor elkaar, na een serie bijeenkomsten binnen eigen werkgebied, nu van provincie Overijssel subsidie gekregen om de kennis en ervaring te delen met collega-organisaties in Overijssel. De opleiding van de medewerkers (certificering) gebeurd ook hier door Annemarie Bolder.

In 2016 is Evenmens gestart in Twenterand; in 2017 in Deventer, Zwolle, Hengelo en Hof van Twente en in 2018 in Tubbergen en Haaksbergen.

‘De kracht van herinneringen’
In navolging van de Europese aanpak, vindt een reeks van ten minste acht gecombineerde groepsbijeenkomsten plaats. Elke bijeenkomst duurt circa twee uur waarbij gedurende een gedeelte van de bijeenkomst de groep gesplitst wordt tussen mensen met dementie en de mantelzorgers.

Gezamenlijke bijeenkomsten
Tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten staat telkens een andere levensfase of thema centraal, zoals bijvoorbeeld de lagere schooltijd, werk, verkering en huwelijk, uitgaan en ontspanning. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende stimuli zoals voorwerpen, foto’s, muziek, tast, drama en beweging met als doel herinneringen op te halen en activiteiten uit te voeren.

Tijdens de bijeenkomsten ontstaat een intense sfeer waarbinnen zowel de persoon met dementie als de mantelzorger nieuwe persoonlijke mogelijkheden ontdekken. Het voordeel van het werken binnen een groep is de stimulans die de deelnemers van elkaar krijgen, de herkenning van elkaars verhalen, de sociale contacten en het onderlinge plezier.

Mantelzorgbijeenkomsten
Tijdens de mantelzorgbijeenkomsten wordt gepraat over de ervaringen en benaderingswijzen in de gezamenlijke bijeenkomsten en hoe deze toegepast kunnen worden in de thuissituatie. De mantelzorgers krijgen handvatten aangereikt over hoe om te gaan met de veranderingen in gedrag en communicatie én er is gelegenheid om onderlinge ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomsten hebben een praktische inslag waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende ervaringsoefeningen. Er wordt niet zozeer de nadruk gelegd op theoretische kennisoverdracht.

Daarnaast zijn het bijeenkomsten in een prettige sfeer waarbinnen ook veel gelachen wordt. Dit zorgt voor een welkome ontspanning, erg belangrijk binnen de taak van mantelzorger.

Begeleiding
De begeleiding van de bijeenkomsten ‘Kracht van herinneringen’ wordt gedaan door een of twee gecertificeerde professionals. Bij Evenmens zijn dit mantelzorgconsulenten. Zij worden ondersteund door twee of drie zorgvrijwilligers.
Voor informatie:
www.evenmens.nl
www.dekrachtvanherinneringen.com