AVG gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Evenmens dient zich ook  te conformeren aan de voorwaarden zoals beschreven in deze verordening.

Natuurlijk staan wij geheel achter het doel van deze verordening, namelijk het beschermen van uw privacy. Uw gegevens worden door Evenmens geregistreerd om u zo een passende dienstverlening te kunnen bieden. Wij verstrekken zonder uw toestemming geen gegevens aan derden. De geanonimiseerde gegevens worden gebruikt ter verantwoording aan de gemeenten. Uw gegevens worden, in verband met de jaarlijkse verantwoording aan de gemeenten, tot maximaal twee jaar na uitschrijving, als cliënt, bewaard.

Alle cliënten hebben de volgende rechten:

Inzagerecht Dit recht biedt iedereen de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
Correctierecht Wanneer iemand zijn/haar inzagerecht heeft gebruikt en tot de conclusie komt dat zijn/haar gegevens gecorrigeerd moeten worden, kan hij/zij daartoe een verzoek indienen bij degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.
Recht van verzet Tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking kan de betrokkene zich verzetten, als gevolg waarvan de verwerking van zijn persoonsgegevens mogelijk moet worden gestaakt.

Privacyreglement